Introduktion till vScope2023-11-30T13:42:15+00:00

Introduktion till vScope

Lär dig grunderna i vScope via email. Registrera dig i formuläret nedan så skickar vi automatiskt hur du snabbt kommer igång med inventering, rapportering och IT-dokumentation.

Från vår blog

Gemensam översikt över era IT assets skapar bättre leverans av IT

Gemensam översikt över era IT assets skapar bättre leverans av IT Oavsett hur er verksamhet organiserar era IT assets så har du med stor sannolikhet upplevt en liknande situation: Er IT-avdelning består av medarbetare med olika ansvarsområden. En är ansvarig för driften och en annan för supportärenden. Från ingenstans får du ett samtal från er webbansvarige som berättar att webbcertifikatet

IT-asset management ger dig bättre koll på din information

IT-asset management ger dig bättre kontroll på din information I takt med att organisationers informationsmängd ökar växer även behovet av att få bättre koll på den information som de ansvarar för. Organisationer som saknar en gemensam bild av leveransen av IT blir mer beroende av tekniskt kunniga medarbetare på IT-avdelningen för tillgång till viktig data. Viktiga insikter som

Deloitte får ett holistiskt förhållningssätt till IT

DELOITTE + VSCOPE Ett holistiskt förhållningssätt till IT Deloitte AB är en av Sveriges ledande företag vad gäller att erbjuda professionella tjänster inom revision, finansiell rådgivning och skatt. Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm och har fler än 1100 anställda i Sverige. För ett företag i den här storleken är responsiv och problemfri IT en hörnsten i arbetet att kunna bibehålla

Hässleholms kommun skapar en gemensam överblick med hjälp av vScope

KUNDCASE / HÄSSLEHOLMS KOMMUN “Det ska aldrig finnas mer än en sanning om vår IT-infrastruktur” Genom att använda vScope kan Hässleholms kommuns IT-team förbättra samarbeten, lösa problem snabbare och leverera en mer kostnadseffektiv IT. Läs mer om hur Hässleholms kommun använder vScope för att få med alla på tåget. Foto av Jonathan Petersson

Sveriges Kommuner och Regioner

SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER- SKR Mer effektivt samarbete med leverantörer vScope hos SKR Komplett bild av alla system i en vy Snabb tillgång till all information om miljön Förbättrad dialog med leverantörer Långsiktiga kostnadsbesparingar INDUSTRI Offentlig sektor PLATS Stockholm PRODUKTER vScope Inventory & Reporting En

PostNord Strålfors skapar översikt över hela sitt IT-landskap

KUNDCASE / STRÅLFORS PostNord Strålfors skapar översikt över hela sitt IT-landskap I slutet av 2018 valde Postnord Strålfors att ta hjälp av vScope för att få en bättre överblick över sin IT-infrastruktur. En uppgift som inte är helt enkel i en stor och komplex IT-organisation. Viktor Sjöström, IT Infrastructure Delivery manager på PostNord Strålfors, berättar hur vScope har samlat deras

Kristinehamns kommun arbetar proaktivt med sin IT

KUNDCASE / KRISTINEHAMNS KOMMUN Kristinehamns kommun arbetar proaktivt med hjälp av vScope Tidsbrist, en rörig IT-miljö och att släcka bränder är vanligt förekommande skildringar när medarbetare inom IT delar med sig av sin vardag. Men det behöver inte vara så. Vi har varit i kontakt med Åsa Woolke, support-tekniker på Kristinehamns kommun, som berättar hur de använder vScope för att frigöra tid,

Svensk Markservice

GREEN LANDSCAPING + VSCOPE vScope förbättrar samarbetet mellan IT-avdelning och outsourcing-partner Vad är mest effektivt: att ha sin IT-drift och support in-house, eller outsourca den till en IT-partner? Beslutet är inte alltid helt enkelt. För en framgångsrik outsourcing gäller det att samarbetet mellan parterna fungerar felfritt. Vi har pratat med Jonas Hallenbom, IT-chef på Svensk Markservice, om hur

Tre anledningar att boka en vScope-trial redan idag

Tre anledningar att boka en vScope-trial redan idag Att ta steget att köpa in ett nytt, övergripande IT-verktyg kan verka både stort och skrämmande. Det har vi full förståelse för! Därför erbjuder vi organisationer som är nyfikna på vScope en möjlighet att utvärdera verktyget på ett enkelt och smidigt sätt. I vår trial ingår implementering av verktyget i er IT-miljö samt