GREEN LANDSCAPING + VSCOPE

vScope förbättrar samarbetet mellan IT-avdelning och outsourcing-partner

Vad är mest effektivt: att ha sin IT-drift och support in-house, eller outsourca den till en IT-partner? Beslutet är inte alltid helt enkelt. För en framgångsrik outsourcing gäller det att samarbetet mellan parterna fungerar felfritt. Vi har pratat med Jonas Hallenbom, IT-chef på Svensk Markservice, om hur de tillsammans med sin outsourcing partner, nyttjar vScope för förbättrad transparens och flexibilitet i samarbetet.

Svensk Markservice ingår i Green Landscaping koncernen och är Sveriges ledande företag inom markservice. Deras IT-miljö består av 1000 användare, men bara två medarbetare på IT-avdelningen. Sedan en tid tillbaka tog nämligen IT-chefen Jonas och hans kollega beslutet att outsourca hela sin IT drift och support till en outsourcing-partner. För att få en tillförlitlig leverans av IT så samarbetar Jonas och hans kollega nära med outsourcing-partnern där de har delat upp arbetsuppgifterna parterna emellan. Jonas och kollegan fattar beslut samt sköter uppföljning och kontakt med outsourcing-partnern medan outsourcing-partnern ansvarar för all support mot slutanvändarna.

En lastbil och en person som vattnar buskar

Men låt oss backa bandet lite. För Jonas var nämligen beslutet att outsourca sin IT inte helt självklar. När företaget växte blev IT-miljön alltmer komplex och omfattade fler bolag och användare. Då ställdes de inför beslutet att antingen behålla IT-driften internt eller ta in kompetensen externt. Av kostnads- och effektivitetsskäl föll beslutet på det senare alternativet och sedan dess har Jonas och hans kollega på IT-avdelningen haft ett fint samarbete med sin driftpartner.

”– Det fina samarbetet parterna emellan, underlättas av att använda vScope som den gemensamma plattformen för Green Landscaping och vår driftpartner. Det ger båda parter samma tillgång och insyn i IT-miljön. vScope’s inventering strukturerar och kontextualiserar informationen automatiskt så att alla intressenter får tillgång till det som är viktigt för just deras roll.

– vScope’s inventering strukturerar och kontextualiserar informationen automatiskt så att alla intressenter får tillgång till det som är viktigt för just deras roll.
J. Hallenbom, IT-chef, Green Landscaping

Ett gemensamt beslut att använda vScope

Under beslutsprocessen involverades såväl IT-avdelningen som driftpartnern och beslutet att ta in vScope var gemensamt. För Green Landscaping var det viktigt att båda parter gynnades av vScope – och verktyget har levt upp till förväntningarna. När vi frågade Jonas om de största skillnaderna före och efter vScope är det framförallt tre aspekter som lyfts fram:

1. Det går snabbare att få tag på viktig information

”– Information gällande IT-miljön, aktiva användare, licenser och central server finns direkt i vScope. Därför behöver Svensk Markservice inte längre kontakta sin outsourcing-partner för att ta del av viktig information vilket sparar tid för alla inblandade.”

2. Minskade kostnader

”– Med ett gemensamt verktyg är det enklare att få kontroll över det man betalar för hos sin driftpartner. “Det är även smidigt att kunna se kostnadsfördelning per enhet och användare. Nu är det enklare att se till att kostnaderna inte springer iväg” säger Jonas.

3. Ökad säkerhet

Svensk Markservice organisation är decentraliserad i flera avseenden. Bland annat finns användarna utspridda över hela landet men de tillhör även separata bolag. Det försvårar för Jonas och hans kollega att hålla koll på att alla användare rapporterar in om anställda behöver diverse behörigheter eller har slutat och inte längre ska finnas med i systemen. Med ett verktyg som automatiskt håller koll kan Jonas vara säker på att deras system inte innehåller exempelvis utdaterade användare och klienter. Ett viktigt arbete för att garantera och öka säkerheten.

* * *

Maximera värdet av din outsourcing genom lättillgänglig information, minskade kostnader och ökad säkerhet – allt i vScope! Kontakta oss idag för att lära dig mer.

logotype

BRANSCH

Fastighetsskötsel

HQ

Uppsala, Sverige

HEMSIDA

https://www.glgroup.se/

Stars and review

Vill du veta mer om hur vScope kan hjälpa dig att bygga en mer produktiv organisation?

vScope är grym inventering som används dagligen av företag för att underlätta samarbeten och förbättra kvalitén i leverans av IT. Med tillgång till aktuell information får alla roller och funktioner samma förutsättningar att göra ett bra jobb.

Dela dina uppgifter så hör vi av oss inom kort!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Låt oss hålla dig uppdaterad med nyheter och trender som hjälper dig bygga bättre samarbeten inom IT.


    Genom att prenumerera ger jag InfraSight Labs tillstånd att lagra och behandla min personliga data enligt Privacy Policy