VSCOPE FÖR OFFENTLIG VERKSAMHET

Accelerera er digitala transformation för en stärkt välfärd

vScope är din lösning för att förbättra processer och öka din digitala kapacitet. Ta steget mot en digital framtid som gör verklig skillnad!

En person som arbetar inom offentlig verksamhet och med vScope
Agentlös Inventering & Discovery
Budget & Kostnadsfördelning
Analyser & Efterlevnad
Dokumentation av tjänster & objekt
Historisk Spårbarhet & Förändringar
Schemaläggning & Larm
Integration till Ärendehantering
Preview of vScope

Med vScope samlar och delar du enkelt insikter mellan avdelningar och roller, vilket leder till en mer effektiv organisation med lägre kostnader. 

Några av våra kunder…

Vi samarbetar med verksamheter i alla storlekar, från små till stora, som vill effektivisera sin digitala transformation och IT-förvaltning.
Logotyp Kristinehamn
Mora Kommun Logo
Eskilstuna kommun logo
Hässleholms kommun logo
Gällivare kommun logo
– Med vScope får vi en samsyn över hur saker och ting faktiskt ser ut och förändras över tid. Vi kapar onödiga tidstjuvar genom att slippa hoppa mellan verktyg, samtidigt som vi säkerställer att inget faller mellan stolarna när vi delar kunskap.
Profilbild på Thomas Nilsson
THOMAS NILSSON
IT-CHEF, ETTIT
Stars and review
INVENTERING & DISCOVERY

Låt vScope inventera dina system, plattformar och appar

vScope gör IT-inventering till en smidig process och skapar en gemensam plattform där olika roller kan få tillgång till aktuell information. Detta ökar produktiviteten hos din personal och ger dig möjlighet att förbättra avgörande processer inom din verksamhet. Från SLA, revision och ITAM till ITSM, SAM och policy compliance – i vScope har du allt du behöver.

Floating logos going in a vScope box
Snapshot of a service card in in vScope CMDB
TJÄNSTEKATALOG

Kategorisera IT-resurser ur ett tjänsteperspektiv

Sätt dina IT-resurser i ett sammanhang av exempelvis tjänst eller system. På så sätt får du en heltäckande och självuppdaterande tjänstedokumentation för hela din verksamhet. Det förenklar samarbeten mellan drift och personer i andra roller genom att sammanbrygga verksamhetsperspektivet med den tekniska leveransen.

FÖRVALTNINGSMODELL

Förbättra samarbetet kring din förvaltningsmodell

Anpassa dokumentation, rapporter och mallar efter din specifika systemförvaltningsmodell för att följa regler, policyer och mål. vScope ger olika roller inom din organisation en anpassad insikt i leveransen, oavsett om det är ITIL, PM3 eller någon annan modell du använder.

Illustration of collaboration
Bild på Per Larsson, vScopes logga och ett citat
KUNDCASE

Västerviks kommun

Västerviks kommun använder vScope för att kvalitetssäkra sin driftmiljö och för att proaktivt förhindra problem för slutanvändaren.

vScope price lists
KOSTNADSFÖRDELNING

Nyckla ut IT-kostnader till verksamheten

Möjliggör transparens och kostnadsmedvetenhet i verksamheten kring IT-resurser som driver kostnader. Med vScope skapar och distribuerar du enkelt insikt kring programvarulicenser, laptops, prenumerationer eller serviceavtal till personer i verksamheten.

REVISION

Historik och förändringar för enklare uppföljning och revision

Få full insyn i samtliga förändringar som sker i din IT-miljö. Från nya assets till ändrade konfigurationer och trender över tid. Det hjälper dig i processen att löpande följa upp planerade (och oplanerade!) förändringar.

vScope timeline in vScope proporties
Snapshot of vScope library, vScope Dashboard and vScope Tracker.
ANALYSER & FÖRBÄTTRINGAR

Ett färdigt bibliotek av analyser, rapporter och förbättringar

Använd vScope’s färdiga innehåll för att, steg-för-steg, dag-för-dag, förbättra din leverans av IT. Analyserna i vScope assisterar dig i att löpande identifiera flaskhalsar och möjliga felkonfigurationer i din IT-miljö för att exempelvis säkerställa efterlevnad av policies och regelverk.

SKICKA DATA VIDARE

Inventeringsmotor för din ärendehantering eller andra system

Återanvänd inventerad information i andra system. Det hjälper er att förenkla och effektivisera processer såsom ärendehantering, felsökning eller change management. Du hämtar enkelt både assets, tjänster, licenser eller annan data som du vill skicka vidare till exempelvis Nilex, Effecte, eller ServiceNow.

vScope logo and compatible inventory programs
VSCOPE I DIN ROLL

Låt alla få ta del av möjligheterna med vScope

Exempel på hur vScope hjälper dig inom Chef & Ledning

Strategisk Planering: Använd insikter från vScope för att stödja strategisk planering och beslutsfattande inom IT och digitalisering.

Kostnadskontroll: Minska onödiga IT-kostnader genom att effektivisera resursallokeringen och följa upp utgifterna på ett strukturerat sätt.

Budgetering: Planera och följ upp ert budgetarbete med tillgång till både aktuell och historisk information om din IT-miljö.

Förtroende & Säkerhet: Öka förtroendet hos både interna och externa intressenter genom att kunna visa på hög pålitlighet och efterlevnad av regelverk.

Beslutsstöd: Använd uppdaterad information i vScope som grund för att fatta informerade beslut och prioritera projekt och resursallokering.

Compliance: Säkerställ att din IT-leverans följer branschstandarder, policys och regelverk.

Förbättrad Arbetsmiljö: Skapa en mer strukturerad och effektiv arbetsmiljö för IT-avdelningen, vilket kan öka arbetsglädje och produktivitet.

Exempel på hur vScope hjälper dig inom Drift & Teknik

Bättre Samarbete: Möjliggör smidig samverkan mellan drift, support och andra avdelningar genom att erbjuda en gemensam informationskälla som inte är beroende av kompetens inom drift-avdelningen.

Effektiv Incidenthantering: Snabbare identifiering och hantering av incidenter och problem i driftmiljön, vilket minskar nertid och serviceavbrott.

Automatisering: Möjlighet att automatisera vanliga kontroller och rutiner inom drift, vilket frigör tid och resurser för mer prioriterade arbetsuppgifter.

Proaktivitet: Använd vScope för att identifiera potentiella problem innan de påverkar användarna, vilket minskar risken för störningar.

Snabbare Återställning: Med uppdaterad IT-dokumentation, förbättras förmågan att återställa system och tjänster efter incidenter eller avbrott, vilket minimerar påverkan på användarna.

Patchhantering: Genom att ha översikt över aktuella versioner och tillgängliga uppdateringar håller du system och programvara uppdaterade och säkra.

Kapacitetsplanering: Använd data från vScope för att optimera användningen av resurser och undvika flaskhalsar eller överutnyttjande av infrastruktur.

Ökad Säkerhet: Använd vScope till att identifiera säkerhetshot och sårbarheter för att att minimera risker och agera förebyggande.

Bättre Kvalitet: Höj kvaliteten på IT-driften genom att ha kontinuerlig översikt och kunskap om systemtillstånd och prestanda.

Exempel på hur vScope hjälper dig inom Support & Service

Snabbare Problemidentifiering: Få snabb och detaljerad insikt i IT-miljön för att identifiera och diagnostisera problem och användarfrågor mer effektivt.

Effektiv Incidenthantering: Underlätta processen för att logga, prioritera och lösa incidenter, vilket resulterar i snabbare lösnings- och svarstider till användarna.

Bättre Användarsupport: Ha tillgång till aktuell information om användarnas enheter och applikationer, vilket gör det möjligt att ge mer precis och anpassad support.

Ökad Kundnöjdhet: Genom att lösa problem snabbare och mer effektivt ökar du användarnas tillfredsställelse med IT-tjänsterna.

Minskad Belastning: Automatisera uppgifter som tidigare krävde manuell insats, vilket minskar arbetsbelastningen för supporttekniker och frigör tid för mer komplexa ärenden.

Samarbete med Drift: Samarbete effektivt med driftavdelningen för att snabbt identifiera och lösa problem som kan påverka användarnas upplevelse.

Förbättrad Uppföljning: Följ upp ärenden och supportförfrågningar noggrant och säkerställ att de löses i tid och enligt etablerade SLA:er.

Effektiv Ärendehantering: Effektivisera hanteringen av ärenden och supportförfrågningar genom att ha all relevant information lättillgänglig bara en sökning bort.

Integrationer: återanvänd vScope’s data direkt i ditt ärendehanteringssystem för att öka supportens självständighet.

Exempel på hur vScope hjälper dig inom Leverans

Bättre Översikt: Skapa en strukturerad och enhetlig översikt över alla tjänster och förvaltningsobjekt.

Bättre Samarbete: Möjliggör smidig samverkan mellan leverans, drift, support och verksamheterna genom att erbjuda en gemensam informationskälla.

Ökad Insyn: Få en djupare förståelse för organisationens resurser och processer med tillgång till uppdaterad dokumentation.

Kostnadsunderlag: Automatisera framställandet av underlag för fakturering, internfakturering och budget. 

Säkerhetsarbete: Säkerställ att förvaltningsobjekt efterlever policys, lagrum och säkerhetsklassificeringar för att minska riskerna för incidenter.

Livscykelhantering: Förenkla processer att hantera IT-resursers livscykel med hjälp av analyser, rapporter och bevakningar.

Licenshantering: Förbättra samarbeten mellan verksamhet och leverantör genom bättre kontroll på programvarulicenser.

Rapportering: Generera rapporter och analyser baserat på aktuell information för att stödja samarbetet med verksamheterna.

Ansvar & Kontroll: Dokumentera ansvar för och kontroll över förvaltningsobjektens livscykler och förändringar för att säkerställa att de uppfyller organisationens behov och mål.

Exempel på hur vScope hjälper dig i verksamheten

Tydligare Kommunikation: Få en tydlig och strukturerad översikt över dina IT-tjänster och resurser, vilket underlättar kommunikationen med IT-avdelningen.

Bättre Planering: Ökad transparens möjliggör planering och uppföljning av din faktiska IT-användning.

Effektiv Resursallokering: Genom att ha insikt i IT-resursernas tillgänglighet och användning kan användare bättre planera och allokera resurser enligt behov.

Kostnadskontroll: Insyn och förståelse för din faktiska IT-kostnad låter dig snabbare följa upp mot budget och en bättre kostnadskontroll.

Förbättrad Beslutsfattande: Baserat på vScope-data kan du fatta mer informerade beslut om IT-resursanvändning och projektplanering för din verksamhet.

Därför väljer idag närmare en tredjedel av Sveriges kommuner vScope som inventeneringslösning för sin IT

– Våra team kan nu samarbeta enklare samtidigt som de är självförsörjande i att plockar fram information, rapporter och IT-dokumentation.
JOHN PALMQVIST, IT-CHEF, HÄSSLEHOLMS KOMMUN

Vi är med dig!

Våra experter hjälper dig att lyckas utefter dina unika förutsättningar och behov.

Obegränsat antal användare

Vi vill att så många som möjligt kan dra nytta av vScope i sin roll.

Flexibel prismodell

Prenumerationstjänst utan startkostnad. Anpassat pris efter din verksamhet och storlek.

Säkerhet

vScope installeras i ditt datacenter. Information om din IT-miljö stannar hos, och kontrolleras av, dig!

Gratis köpguide
GRATIS GUIDE

Köpguide för den ultimata inventeringslösningen för IT

Lär dig mer om hur ni frigör potentialen av välinformerat beslutsfattande i er organisation med vår köpguide.

Vill du veta mer om hur vScope kan hjälpa dig att bygga en mer produktiv organisation?

vScope är grym inventering som används dagligen av företag för att underlätta samarbeten och förbättra kvalitén i leverans av IT. Med tillgång till aktuell information får alla roller och funktioner samma förutsättningar att göra ett bra jobb.

Dela dina uppgifter så hör vi av oss inom kort!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Låt oss hålla dig uppdaterad med nyheter och trender som hjälper dig bygga bättre samarbeten inom IT.


    Genom att prenumerera ger jag InfraSight Labs tillstånd att lagra och behandla min personliga data enligt Privacy Policy