SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER- SKR

Mer effektivt samarbete med leverantörer

vScope hos SKR

  • Komplett bild av alla system i en vy
  • Snabb tillgång till all information om miljön
  • Förbättrad dialog med leverantörer
  • Långsiktiga kostnadsbesparingar
SKR logo
INDUSTRI

Offentlig sektor

PLATS

Stockholm

PRODUKTER

vScope Inventory & Reporting

En fullständig översikt över IT-miljön

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en arbetsgivar- och intresseorganisation för svenska kommuner. SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Organisationen representerar alla Sveriges 290 kommuners och 21 regioners intresse och har ungefär 440 anställda.

SKR använder vScope för inventering och för att få övergripande kontroll över sin tjänsteleverans mot verksamheten och beställning av IT. vScope ger full överblick av IT-miljöns olika komponenter och föreslår även förbättringar.

– vScope ger mig en större trygghet då jag nu i betydligt större utsträckning kan vara säker på att vi har den IT som vi betalar för, konstaterar Urban Karlsson, ansvarig för IT-driften på SKR.

vScope skapar ytterligare värden för SKR då de nu ska byta leverantör av IT. Plattformen ger SKR snabbt tillgång till information om resursnyttjande, vilka komponenter som används och bör flyttas över till den nya leverantören samt vilka som kan skrotas helt.

– Vi har även identifierat ett antal luckor i de olika IT-systemen där insatser behövs för att effektivisera dem. Det kan handla om att vissa servrar är underdimensionerade, vilket inte bara ger sämre prestanda utan även utgör en säkerhetsrisk som vi behöver åtgärda, fortsätter Urban.

”Vilken lättnad! vScope har gett mig en komplett överblick över hela vår IT-miljö.”

URBAN
Driftchef

vScope bidrar även till kvalitetsarbetet då SKR enklare kan följa upp att leverantörerna faktiskt levererar det organisationen betalar för.

– Det ger både en tidsvinst för våra medarbetare och en långsiktig kostnadsbesparing i leverantörsavtalen. vScope hjälper även våra leverantörer att vässa sina system då vi båda får samma information från plattformen och kan utvärdera det gemensamt i en konstruktiv dialog, säger Urban.

Tidigare var SKR tvungna att manuellt gå igenom beställd dokumentation för respektive system för att skapa sig en bild av prestandan i IT-miljön.

– Den stora fördelen med vScope är att den knyter ihop IT-tjänstens olika delar genom att hämta information från respektive system och sedan presentera resultatet i en helhetsbild, som exempelvis visar samtliga servrars prestanda. Dessutom kan jag när som helst gå in och få en ögonblicksbild av IT-miljön utan att behöva göra en beställning eller kontakta en kollega för underlag, säger Urban.

SKR:s omfattande IT-miljö, som bland annat inkluderar över 1 000 användare och fem dotterbolag, är en komplex verksamhet som nu blivit betydligt mer lätthanterlig.

– Den första känslan jag fick när vi installerat vScope och jag såg resultaten var ”Wow”, för jag kunde äntligen känna att jag fick koll på hela vår IT-miljö på ett enkelt sätt, avslutar Urban Karlsson.

Fler kundcase

  • Bild på Per Larsson, vScopes logga och ett citat

Västerviks Kommun

VÄSTERVIKS KOMMUN + VSCOPE – vScope är en naturlig del i vårt arbete att kvalitetssäkra driftmiljön Med bara ett enkelt knapptryck kan användaren utforska full historisk information och överblicka förändringar som skett

  • vScope och Sveriges Kommuner och Regioner loggor

Sveriges Kommuner och Regioner

SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER- SKR Mer effektivt samarbete med leverantörer vScope hos SKR Komplett bild av alla system i en vy Snabb tillgång till all information om miljön