FUNKTIONER

Se din IT-miljö från ett annat perspektiv

Hantera tjänster, kunder, eller personer genom att koppla IT-resurser till olika kontext. Upptäck fördelarna med vScope’s CMDB idag!

Three browsers with vScope
ENKELT ATT ANPASSA
TJÄNSTER, KUNDER
ELLER VALFRITT KONTEXT
RELATIONER & BEROENDEN

Några av våra kunder…

Vi jobbar med företag i alla storlekar, från lokalt till globalt, som vill göra det enkelt att överblicka och samarbeta kring information om sin IT-miljö.

Läs mer om vad våra kunder säger

Stars and review
PostNord Strålfors logo
Securitas logo
Tre logo
Thule Sweden Logo
deloitte-logo
KONtEXT & SAMMANHANG

Skapa mening i din IT-miljö

I vScope’s CMDB kan du enkelt skapa och hantera olika sammanhang och deras relationer till IT-resurser, såsom tjänst; kund; företag; projekt. Det ger dig mycket rikare IT asset management och djupare förståelse för hur IT-resurser påverkar din IT-leverans i stort.

Snapshot of a service card in in vScope CMDB
snapshot of a dashboard and table.
ITAM & ITSM

Optimera ITSM och Asset-dokumentation

Förbättra dina IT Service Management (ITSM)-rutiner och tillgångsdokumentation med vScope’s CMDB. Genom en centraliserad och aktuell databas för bland annat dina tjänster och kunder kan du snabbt svara på förfrågningar, planera förändringar och förbättra användarupplevelsen.

DATAKÄLLOR & INTEGRATIONER

Vad vill du inventera?

Various integrations used for IT Reporting
RELATIONER & BEROENDEN

Förenkla hanteringen av komplexa strukturer

Skapa och uppdatera hierarkiska strukturer för dina kontext. Det ger dig en klar bild av hur olika resurser och enheter är sammanlänkade och hur de påverkar din verksamhet.

Floating logos going in a vScope box
Illustration av IT Service Management

Lär dig mer om CMDB!

Har du funderingar kring vad en CMDB egentligen är? I vår omfattande guide går vi igenom de meest grundläggande begreppen!
Email summary of tracker cases
Analys & Compliance

Daglig analys för bättre IT-leverans

vScope’s CMDB erbjuder analyser som stödjer ditt dagliga förbättringsarbete inom ITSM och ITAM. Utöver direkt identifierade felkonfigurationer får du även analyser baserade på relationer och beroenden mellan tjänster och andra IT-resurser.

Läs mer om Analys & Compliance

Vilka fördelar erbjuder vScope’s CMDB

Bättre planering och budgetering
Få djupare insikter med vScope’s CMDB för att förbättra planering och budgetering av IT-tjänster och resurser. Tydlig information om mest använda tjänster, nödvändiga uppdateringar och potential för optimering.

Läs mer om Kostnads- & Faktureringsunderlag

Anpassa efter policies och regelverk
Anpassa din dokumentation enligt branschstandarder som ISO, KLASSA, PM3 med mera för att följa policys och regelverk.

Smidig delning av anpassad information
Skapa skräddarsydda vyer för olika roller i din organisation. Enkelt dela specifik och anpassad information med olika team och funktioner.

Historik & Förändring i fokus
Håll koll på alla förändringar i din tjänstedokumentation med vScope’s CMDB. Möjliggör spårbarhet och enkel revision närhelst du behöver.

Läs mer om Historik & Förändring

Väldigt enkelt att sätta upp och komma igång. med inventeringen, mer eller mindre plug-’n-play!

– Andreas Borén, Infrastrukturarkitekt

Deloitte and vScope

Deloitte Sverige

För Deloitte är responsiv och problemfri IT en hörnsten i arbetet att kunna bibehålla en hög effektivitet och säkerställa kvalitén för sina anställda. För detta valde Deloitte vScope.

vScope feed information to other systems programs
INTEGRERA MED ANDRA SYSTEM

Föd andra system med data från vScope’s CMDB

Använd vScope’s CMDB i andra system som ärendehantering, fakturering och affärsverksamhet. Med vScope får du en prisvärd, plattformsoberoende CMDB som stöttar din verksamhet ur flera olika perspektiv.

Läs mer om Data Ut

SAMARBETEN

Effektivisera kommunikation och samarbete

Genom en gemensam plattform för att visualisera tjänster och sammanhang kan du effektivisera kommunikation och samarbete mellan IT-teamet och andra delar av organisationen. Alla har en gemensam vy över hur IT stödjer affärsverksamheten.

online course / teaching illustration

Vill du veta mer om hur vScope kan hjälpa dig att bygga en mer produktiv organisation?

vScope är grym inventering som används dagligen av företag för att underlätta samarbeten och förbättra kvalitén i leverans av IT. Med tillgång till aktuell information får alla roller och funktioner samma förutsättningar att göra ett bra jobb.

Dela dina uppgifter så hör vi av oss inom kort!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Låt oss hålla dig uppdaterad med nyheter och trender som hjälper dig bygga bättre samarbeten inom IT.


    Genom att prenumerera ger jag InfraSight Labs tillstånd att lagra och behandla min personliga data enligt Privacy Policy