KUNDCASE / STRÅLFORS

PostNord Strålfors skapar översikt över hela sitt IT-landskap

I slutet av 2018 valde Postnord Strålfors att ta hjälp av vScope för att få en bättre överblick över sin IT-infrastruktur. En uppgift som inte är helt enkel i en stor och komplex IT-organisation. Viktor Sjöström, IT Infrastructure Delivery manager på PostNord Strålfors, berättar hur vScope har samlat deras IT-assets och hjälpt dem i deras vardagliga arbete.

PostNord Strålfors IT-infrastruktur består av cirka 1500 servrar, ett stort AD och många fler datakällor som medarbetarna behöver navigera mellan för att ta fram information. Komponenterna i miljön förändras ständigt och det är därmed tidskrävande att manuellt hålla informationen kring alla objekt och dess relationer uppdaterad.

När Viktor Sjöström, IT Infrastructure Delivery manager på PostNord Strålfors, kom i kontakt med InfraSight Labs var timingen helt rätt. Viktor såg potentialen i att automatiskt inventera hela IT-landskapet och på så sätt skapa en överblick av infrastrukturen i ett enda gränssnitt.

”Med vScope kan vi visualisera vår IT för hela verksamheten. Nu kan personalen själva gå in och leta efter information”
– V. SJÖSTRÖM, IT INFRASTRUCTURE & DELIVERY MANAGER POSTNORD STRÅLFORS

Mer än bara överblick

För PostNord Strålfors ökade värdet med tiden och idag använder de vScope för mer än att överblicka sin IT. Ett nytt användningsområde som har vuxit fram är säkerhet. vScope används bland annat när PostNord Strålfors analyserar och bemöter resultatet av sårbarhetstester och audits av kunder. Där tillämpas vScope både för att söka information men även för att larma när vissa kriterier infaller.

Funktionen att automatiskt inventera visade sig även vara guld värd. “Det tar för lång tid att hålla en CMDB* över infrastrukturmiljön aktuell, det går knappt att få översikt utan ett automatiskt verktyg som själv uppdaterar. Det har vi i vScope” berättar Viktor.

När vi bad Viktor belysa de främsta fördelarna med vScope framhäver han snabbheten i verktyget men också det nära samarbetet företagen emellan. “Vi fick uppmärksamhet från det tekniska teamet redan från början och det var väldigt viktigt för mig. Vi har alltid fått mycket god support vilket har hjälpt oss att integrera vScope med vår komplexa IT-miljö” säger Viktor.

*Configuration Management Database

Image of Viktor Sjöström at PostNord Strålfors

Om PostNord Strålfors

PostNord Strålfors är en del av PostNord Group och är verksamma i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Företaget skapar såväl digitala som fysiska kommunikations-lösningar till företag som bidrar till förbättrade kundrelationer. PostNord Strålfors hade 2019 ca. 700 medarbetare och omsatte 2 miljarder SEK.

BRANSCH

Postoperatör

HQ

Ljungby, Sverige

PRODUKTER

vScope Asset Management

Stars and review

Detta är vScope…

Grym inventering som hjälper dig att lyckas med överblick, samarbeten och dagligt förbättringsarbete inom IT. vScope innehåller mängder med verktyg och smarta funktioner för bland annat IT asset management, rapportering, ITSM och IT billing.