DELOITTE

Ett holistiskt förhållningssätt till IT

vScope på Deloitte AB

  • Automatiska rapporter

  • Kontinuerliga hälsokontroller av IT

  • Frigör tid från dokumentations- och rutinuppgifter

BRANSCH

Revision, Redovisning, Skatterådgivning, Konsultverksamhet, Finansiell rådgivning

PRODUKTER

vScope Inventory & Reporting

vScope Billing & Chargeback

Frigör arbetstimmar

Deloitte AB är en av Sveriges ledande företag vad gäller att erbjuda professionella tjänster inom revision, finansiell rådgivning och skatt. Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm och har fler än 1100 anställda i Sverige. För ett företag i den här storleken är responsiv och problemfri IT en hörnsten i att kunna bibehålla en hög effektivitet och säkerställa kvalitén för sina anställda.

Minskad arbetsbörda

Att manuellt sammanställa rapporter om ett företags IT stjäl tid och kräver ofta tillgång till tekniska verktyg och system. Det resulterar att personer i roller närmre tekniken bli avbrutna för att plocka ut listor och rapporter till personer längre från tekniken. Ineffektivt, personberoende och ofta något som stjäl dyrbar tid från viktigare uppgifter.

Hos Deloitte används vScope för att automatisera inventering av system och plattformar. Det gör att personer i och runt IT snabbt kan få fram information när de själva behöver det. Resurser som det tidigare las på grundläggande arbetsuppgifter, exempelvis dokumentation, kan nu användas till att skapa mervärde för verksamheten.

Deloittes IT-chef, Lars Leonardsson, säger:

– Automatisk dokumentation och möjligheten att skapa dynamiska rapporter har bidragit till att minska vår arbetsbörda och har garanterat sparat oss mycket tid och pengar. Tack vare vScope kan vi nu ha tillgång till all vår IT i en vy, vilket tillåter oss fatta snabbare och bättre beslut vid behov, istället för att spendera dyrbar tid som kan läggas på att utveckla våra IT-processer istället.

”Snabbare och bättre beslut vid behov”

Lars
IT-chef, Deloitte

Magnus Falck, IT-koordinator på Deloitte, tillägger:

– vScope har blivit IT-biblioteket vi vänder oss till för information om inställningar, konfigurationer och ändringar. Detta ger oss en mer proaktiv hantering av vår IT. Därför har också behovet av monitorering minskat.

Guidar i rätt riktning

Utöver inventering innehåller vScope hundratals analyser som sträcker sig över flera teknikområden. Analyserna uppdateras automatiskt på daglig basis. Enligt Magnus Falck hjälper detta honom att belysa risker och problem på ett tidigt stadie.

– vScope hjälper oss prioritera det dagliga arbetet och spendera vår tid på rätt uppgifter.

Vidare säger Lars Leonardsson:

– Framtiden inom IT för oss handlar om att tidigt finna trender och potentiella problem att arbeta proaktivt mot. Fördelen i vScope är att vi har möjlighet att överse flera system i en produkt. Denna möjlighet är något vi inte hade tidigare och är något som låter oss ha ett mer holistiskt förhållningssätt till vår IT.

vScope kundcase - Sveriges Kommuner och Landsting får koll på hela sin IT i ett verktygpå hela sin

SKL

Vilken lättnad! Nu får jag äntligen koll på hela vår miljö i ett och samma verktyg!

Läs mer

Do you want to learn more about vScope?

Fill in the form and we’ll get in touch!