PLATTFORM / HISTORIK & FÖRÄNDRING

Spåra samtliga förändringar i din IT-miljö

Med vScope får du full historisk spårbarhet av samtliga konfigurationsförändringar som sker. Det möjliggör en helt ny nivå av IT asset management som du aldrig upplevt tidigare!

timeline illustration
Komplett historik
Förstå Trender
ARBETA PROAKTIVT

Några av våra kunder…

Vi jobbar med företag i alla storlekar, från lokalt till globalt, som vill göra det enkelt att överblicka och samarbeta kring information om sin IT-miljö.

Läs mer om vad våra kunder säger

Stars and review
PostNord Strålfors logo
Securitas logo
Tre logo
Thule Sweden Logo
deloitte-logo
Förändringar

Utforska ALLA förändringar i din IT-miljö

vScope registrerar och spårar varje konfigurationsändring, relation, samt tillskott och borttagning av IT-resurser. Allt från RAM och operativsystem till IP-adresser, användarkonton, VM-värdar, grupptillhörigheter, och IT-tjänster – inget undgår din uppmärksamhet. Det ger dig en unik möjlighet att ha full kontroll över allt som sker i din IT-miljö.

Illustration of History & Compare
vScope timeline in vScope proporties
Timeline

Res tillbaka i tiden

Med vScope’s Tidslinje kan du följa dina IT-resurser från den första inventeringen, genom alla uppdateringar och förändringar över tiden, ända fram till dagens datum. Det förenklar felsökning, årsrevisioner och säkerhetsrevisioner av din IT-miljö.

Fördelar med historisk spårbarhet

Möjliggör proaktivet
Upptäck problem innan de uppstår. Med trender och snabb upptäckt av förändringar möjliggör vScope proaktivt agerande istället för att bara reagera på problem.

Bättre planering
Håll dig uppdaterad om både planerade och oväntade förändringar, så att du kan agera i rätt tid.

Identifiera trender
Få full kontroll över hur din IT-miljö utvecklas över tid och förutse framtiden. Identifiera kostnadsbesparingar genom att optimera underutnyttjade resurser eller planera för tillväxt som kräver investeringar.

Exakt uppföljning
Perfekt för månads-, kvartals- eller årsuppföljningar. Förstå vad som har tillkommit, tagits bort eller förändrats i din IT-miljö under en given period.

Det är väldigt enkelt att snabbt utforska förändringar av vilka värden som helst i vår IT-miljö. Exempelvis senaste inloggningen för olika användarkonton.

– Åsa Woolke, IT-tekniker

Profilbild

Deloitte and vScope

Deloitte

vScope’s automatiska dokumentation och möjligheten att följa förändringar möjliggör att Deloitte minskar sin IT-avdelnings arbetsbörda och sparar stora mängder tid och pengar.

Läs mer

SCHEMALÄGGNING & LARM

Håll dig uppdaterad vid viktiga förändringar

Skapa skräddarsydda larm som håller dig informerad om det som är viktigt för dig. vScope håller dig automatiskt uppdaterad om vad som sker i din IT-miljö. Känn dig trygg i att din IT-miljö är stabil eller att förändringar sker enligt plan.

Läs mer om Schemaläggning & Larm

Email summary of tracker cases
vSope history and compare mode in tables
REVISION

Förenkla årsrevisioner med historik

Snabbt filtrera fram listor över IT-resurser som har tillkommit eller tagits bort under en given tidsperiod. Historikspårning förenklar och effektiviserar arbetet med revision av din IT-miljö – från tekniska detaljer och konfigurationer till övergripande förändringar.

Video

Utforska mer om historik i vScope

Upptäck värdet av historikspårning genom vår informativa videogenomgång. I videon lär du dig:

  • Hur du kan vara informerad vid viktiga förändringar

  • Hur du kan förenkla årsrevisioner med hjälp av historikspårning

  • Hur du skapar rapporter för att visualisera förändringar i din IT-miljö

  • Hur du utforskar och ändrar olika tidsintervall i trendanalyser

Besök videosida

online course / teaching illustration

Testa vScope i din IT-miljö i 30 dagar

Busenkel uppsättning. Full tillgänglighet. Inga begränsningar på antal användare.