IT-asset management ger dig bättre kontroll på din information

I takt med att organisationers informationsmängd ökar växer även behovet av att få bättre koll på den information som de ansvarar för. Organisationer som saknar en gemensam bild av leveransen av IT blir mer beroende av tekniskt kunniga medarbetare på IT-avdelningen för tillgång till viktig data. Viktiga insikter som enkelt och smidigt hade kunnat tas fram av intressenter inom organisationen behöver därför ta onödiga omvägar via tekniker på IT-avdelningen för att nå rätt person. Detta skapar vägspärrar som stjäl onödigt mycket tid och energi för såväl IT-avdelningen som för intressenten vilket tyvärr ofta resulterar i ineffektiva och dyra arbetsprocesser.

Inventering ger dig koll på dina IT assets

För att råda bot på ineffektiva informationsvägar är automatiserad IT asset management ett praktiskt hjälpmedel för att hantera organisationens IT assets- vare sig det gäller tjänster, system eller tekniska beståndsdelar. Inventering av organisationens IT assets är första steget mot förbättrad informationshantering. Utan en inventeringslösning krävs tidskrävande arbetsinsatser varje gång någon behöver få ta del av teknisk information som egentligen enkelt kan tas fram av den som efterfrågar det.

Minska personberoendet med ökad självständighet

En IT asset management lösning som automatiskt inventerar och samlar in information sparar tid och minskar personberoendet och arbetsbelastningen för dig och dina IT-tekniker. Informationen hålls ständigt uppdaterad vilket skapar ett stabilt beslutsunderlag som kan användas i vidareutveckling av leveransen av IT. Intressenterna får i sin tur ökad självständighet då de själva kan plocka fram den information de behöver. Win-win!

Nedan summerar vi de fyra främsta anledningarna till varför du bör komma igång med IT asset management:

  • Spara tid och pengar genom att veta vilka assets som används och vilka som bara kostar pengar.
  • Minska arbetsbelastningen och personberoendet för dina IT-tekniker och låt de bidra med verklig skillnad för verksamheten.
  • Underlätta arbetet på distans genom att tillgängliggöra informationen till de som behöver den.
  • Öka IT-säkerheten med larm som varnar när något inte står rätt till.

Om du vill veta mer får du gärna kontakta oss för lösningar som passar dig och din IT-avdelning.

PUBLICERAD

6 februari 2023

vScope är Great Place to Work

Related articles

2023-10-27T12:39:39+00:00