KUNDCASE / HÄSSLEHOLMS KOMMUN

“Det ska aldrig finnas mer än en sanning om vår IT-infrastruktur”

Hässleholms kommun skapar en gemensam överblick med hjälp av vScope
Genom att använda vScope kan Hässleholms kommuns IT-team förbättra samarbeten, lösa problem snabbare och leverera en mer kostnadseffektiv IT. Läs mer om hur Hässleholms kommun använder vScope för att få med alla på tåget.

Hässleholms kommuns IT-avdelning är ansvarig för leveransen av IT till såväl skolor som andra delar av den kommunala verksamheten. IT-avdelningens mission är att genom de tusentals digitala enheter som de hanterar åt kommunens anställda erbjuda en högkvalitativ digital upplevelse Det finns även en hållhake: det får inte kosta för mycket. Detta är en utmaning som de flesta IT-avdelningar känner igen och rynkar på pannan åt.

För att lösa dessa problem förlitade sig Hässleholms kommun tidigare på decentraliserad dokumentation för att hålla koll på tillgångar såsom servrar, databaser, skrivare och konfigurationer mellan dem.

“Vi har lidit av att inte ha en gemensam källa till sanningen kring våra IT-tillgångar” säger John Palmqvist, IT-chef på Hässleholms kommun.

”Teammedlemmar kan samarbeta enklare samtidigt som de är självförsörjande när de plockar ut rapporter och dokumentation.”

– John Palmqvist, IT-chef, Hässleholms kommun

John önskade en “live dokumentation” som skulle ge snabba svar för att IT-relaterade problem såsom licensiering, säkerhet, patches, kostnader, konfigurationer med mera.

“Det är en stor utmaning att hålla informationen uppdaterad. Det ska aldrig finnas mer än en sanning oavsett om du är ansvarig för infrastrukturen, IT-tjänster, support, säkerhet eller något annat” säger John.

Snabba och enkla svar på IT-relaterade frågor

vScope blev svaret på Hässleholms kommuns önskningar. Tillsammans med InfraSight Labs implementerade Hässleholms kommun vScope som den centrala källan för IT-rapporter. Kort därpå kunde teamet arbeta med vScope som automatiserar dokumentationen och rapporteringen. Detta innebar att det operativa teamet nu kunde spendera mindre tid på manuellt arbete såsom administrering och dokumentation och istället lägga sin energi på att skapa värde för organisationen.

“Team-medlemmar kan nu enklare samarbeta samtidigt som de är självförsörjande i att plocka ut rapporter och dokumentation. Det har hjälpt oss att bli mer flexibla och snabba i våra processer” säger John.

John menar vidare att Hässleholms kommun med hjälp av vScope till och med kan distribuera rapporter till andra intressenter inom organisationen. Det finns ett flertal användningsfall där chefer och administrativ personal behöver rapporter från IT-miljön vilket har resulterat i över 200 användare som konsumerar rapporter i vScope.

Flera månader efter implementeringen av vScope blev vi nyfikna på hur det hade gått för Hässleholms kommun och kontaktade dem igen. Resultatet var talande. IT-avdelningen hade fått en bättre överblick över sina IT-tillgångar och ser framöver stora möjligheter i att säkerställa en högkvalitativ tjänsteleverans.

“vScope bidrar definitivt med värde till vår organisation. Inventeringen skapar ett bra underlag för planering. Det gör att vi kan skapa mer välinformerade beslut gällande allt ifrån operationella ärenden men även investeringar och budgetar” säger John.

Vi är så glada och stolta över vårt samarbete med Hässleholms kommun och bad John sammanfatta vScope-upplevelsen.

“Det har varit en positiv upplevelse och jag ser många möjligheter framöver. Det är enklare att hantera och skapa översikt över sin IT när alla jobbar utifrån en gemensam bild”.

INDUSTRI

Offentlig sektor

PRODUKTER

vScope Asset Management

DELA SIDAN

Förändra sättet ditt team arbetar

Lär dig mer om hur du kan dra nytta av centraliserad IT asset management
vScope Asset Management