ETTIT + VSCOPE

Med vScope delas insikter mellan drift och verksamhet i raketfart

Lika mycket ett verktyg för verksamheten som ett verktyg för driften. Med vScope får kommunsamarbetet EttIT snabbt överblick av hela sin driftmiljö. Men även verksamheten har stor nytta av att tillgå information som automatiskt håller sig uppdaterad. Därför valde EttIT att satsa på inventering och rapportering i vScope.

En molnleverantör gentemot kommunerna

EttIT är ett kommunsamarbete bestående av fem kommuner – Klippan, Bjuv, Perstorp, Åstorp och Örkelljunga. Tillsammans har kommunerna samlat sin IT under en gemensam IT-avdelning för att förenkla och effektivisera leveransen.

– EttIT fungerar lite som en intern molnleverantör gentemot kommunerna. I kommunernas verksamhet finns digitaliseringsstrateger som beställer IT av oss. För att samarbetet ska fungera så effektivt som möjligt vill vi på EttIT ha en transparent dialog med beställarna om innehållet i leveransen av IT, berättar Thomas Nilsson, IT-chef på Klippan kommun och EttIT.

Hur hjälper vScope er att förbättra leveransen av IT till kommunerna?

– vScope ger vår driftavdelning full överblick av hela IT-miljön på ett och samma ställe. Det hjälper oss förbättra och säkerställa kvalitén i själva leveransen, till exempel genom att snabbare hitta felkonfigurationer och arbeta mer förebyggande. I dialogen med beställarna i kommunerna har vScope hjälpt oss förbättra vår rapporteringsprocess. Vi kan nu erbjuda digitaliseringsstrategerna bättre insyn och förståelse för just sin kommuns beställning, utan beroende till våra drifttekniker. Det är riktigt smidigt!

Thomas Nilsson

vScope är ett grymt inventeringsverktyg, säger Thomas på EttIT

Kan du berätta lite mer om denna rapporteringsprocess?

– På EttIT skapar vi rapporter i vScope som vi sedan delar med digitaliseringsstrategerna i kommunerna. vScope är ett superbra inventeringsverktyg och håller rapporterna uppdaterade helt automatiskt. Tidigare fick digitaliseringsstrategerna själva dokumentera i Excel-ark. Det tog tid samtidigt som de aldrig kunde vara riktigt säkra på att innehållet i arken faktiskt stämde. vScope blir navet i rapporteringsprocessen då dokumentation och rapporter enkelt kan delas fritt mellan oss på EttIT och kommunerna, oavsett roll och funktion.

Vilka fördelar erbjuder vScope i rapporteringsprocessen?

– Det finns flera fördelar. Dels blir vi mer effektiva i vårt dagliga arbete. Vi får en samsyn över hur saker och ting faktiskt ser ut och förändras över tid. Vi kapar onödiga tidstjuvar genom att slippa hoppa mellan verktyg, samtidigt som vi säkerställer att inget faller mellan stolarna när vi delar kunskap. Med vScope blir EttIT en bättre leverantörer av IT, och kommunerna bättre beställare.

En printscreen på en Dashboard i vScope

Ett exempel på en dashboard hos EttIT. Just denna används för att få en bättre överblick av supporten.

Fick ni några snabba vinster av att använda vScope?

– Vi gjorde snabbt besparingar i licenskostnader när vi fick överblick av användare och konton i Azure och Active Directory. Driften har också kunnat förebygga en del störningar, exempelvis genom en översyn av webcertifikat som höll på att gå ut. Under hela införandet hade vi en dialog med Customer Success från vScope som hjälpte oss med anpassningar, support och säkerställde att vi fick ut det vi ville.

Till sist, hur vill ni vidareutveckla användningen av vScope hos EttIT?

– Vi vill på sikt sprida användandet av vScope till fler roller än digitaliseringsstrategerna i kommunerna. vScope är lika mycket ett verktyg för verksamheten som för IT-driften. Vi tänker att personer i verksamheten framöver själva ska kunna hantera sina rapporter efter sina behov, utan att vi på EttIT är inblandade. På så sätt blir vi mer effektiva och kan leverera bättre IT till kommuninvånarna.

BRANSCH

Offentlig sektor

HQ

Klippan, Sverige

vScope is a Great Place to Work

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Låt oss hålla dig uppdaterad med nyheter och trender som hjälper dig bygga bättre samarbeten inom IT.


  Genom att prenumerera ger jag InfraSight Labs tillstånd att lagra och behandla min personliga data enligt Privacy Policy

  Vill du veta mer om hur vScope kan hjälpa dig att bygga en mer produktiv organisation?

  vScope är grym inventering som används dagligen av företag för att underlätta samarbeten och förbättra kvalitén i leverans av IT. Med tillgång till aktuell information får alla roller och funktioner samma förutsättningar att göra ett bra jobb.

  Dela dina uppgifter så hör vi av oss inom kort!

  Läs även…

  • En bild på Joakim Ribb, vScope's logo och ett citat

  Qlosr