VÄSTERVIKS KOMMUN + VSCOPE

– vScope är en naturlig del i vårt arbete att kvalitetssäkra driftmiljön

Med bara ett enkelt knapptryck kan användaren utforska full historisk information och överblicka förändringar som skett inom IT. Detta är extra värdefullt vid uppföljningsarbete, årsavstämningar, eller som för Västerviks kommun, vid kvalitetssäkring av IT-miljön.

Förebygger och förhindrar problem för användarna

– I vScope går det otroligt snabbt och enkelt att presentera förändringar som skett i vår driftmiljö

Säger Per Larsson, samordnare IT-infrastruktur på Västerviks kommun. Per har nyligen arbetat med att driftsätta en ny identitetshanteringslösning för att automatiskt hantera konton och access baserat på anställningar i personalsystemet. Fördelarna med det nya systemet är att slippa arbetet med att manuellt administrera personalkonton i flera olika plattformar. Utmaningarna med införandet av systemet var dock att under driftsättning kontinuerligt kvalitetssäkra resultatet för att se hur informationen påverkade.

– I den utvecklingsmiljö där vi utvärderade driftsättningen, satt vi först med verktyg som AD-info, PowerShell och Excel för att försöka förstå vad som ändrats”

Säger Per Larsson.

– Det gick, men är man van med att använda vScope kändes det som ett väldigt ineffektivt arbetssätt. Ändringar måste dokumenteras och följas upp manuellt – sånt tar tid!”

När systemet väl skulle driftsättas gavs istället möjligheten att använda vScope för att lista förändringar som skett för varje enhet, bolag och förvaltning i kommunen. vScope erbjuder full historisk spårbarhet på varenda litet värde som inventerats i olika datakällor. Det gör att uppföljningen av systemets inverkan kunde ske med bara ett få klick.

– Vi kunde snabbt se vad som kanske inte var helt korrekt med informationen och kunde snabbt åtgärda det. vScope hjälpte oss att snabbt kvalitetssäkra vår driftsättning och förhindra eventuella kommande problem för våra användare. Vår partner för införandet blev imponerad av vScope för hur snabbt, enkelt och tydligt man kunde presentera förändringar.

”Vår partner för införandet blev imponerad av vScope för hur snabbt, enkelt och tydligt man kunde presentera förändringar”

– Per Larsson, Samordnare IT-infrastruktur, Västerviks kommun

Insikter även relevanta för roller längre från tekniken

Västerviks kommun har använt vScope som inventerings- och rapporteringsverktyg i flera år. Under tiden har både användandet växt och användningsområdena utökats. Från att i början främst handla om överblick och rapportering om tekniska detaljer såsom patching, certifikat eller applikationer, till att idag även inkludera mer verksamhetsnära perspektiv på IT. Det gör att innehållet i vScope är relevant för fler personer inom kommunen.

– Istället för att enbart vara ett verktyg för driften, är innehållet i vScope relevant för många fler roller. Det kan handla om säkerhetsrapporter, IT-tjänster eller kostnadsunderlag. Det gör att en typisk vScope-användare inte bara är en drifttekniker utan även personal på ekonomi, supportavdelningen eller personer i en ledningsgrupp.

PER LARSSON
SAMORDNARE IT INFRASTRUKTUR

Hur hjälper vScoper er i att förbättra leveransen av IT till kommunens invånare?

vScope hjälper oss säkerställa kontinuitet och kvalitet och samtidigt frigör tid för tekniker.

Hur beskriver du samarbetet med InfraSight Labs?

Vi har alltid haft bra kontakt med InfraSight Labs både vad gäller support- och utvecklingsfrågor. Man bemöts av glada och positiva personer.

BRANSCH

Kommun/Offentlig Sektor

HQ

Västervik, Sverige

HEMSIDA

https://www.vastervik.se/

Stars and review

Om vScope

vScope är snabb och enkel IT-rapportering som effektiviserar informationsspridning inom ett företag. Baserat på automatiskt inventering gör vScope er personal självständiga att alltid kunna tillgå viktig och uppdaterad information, oavsett roll.

Läs även…

Vad är IT-rapportering egentligen?

BLOGG Vad är IT-rapportering egentligen? Inom IT-branschen slänger vi oss ofta med olika termer och buzzwords, men det är sällan vi stannar upp och förklarar vad vi verkligen menar. I den här

vScope topprankat på Gartner Capterra

NYHET vScope topprankat på Gartner Capterra När användarna får säga sitt blir det toppbetyg för vScope. På capterra.com får användare världen över tycka till och lämna sitt omdöme om mjukvaror och digitala tjänster. Omdömena

Stockholm TECH Live 2022

EVENT Stockholm TECH Live 2022 PUBLICERAD 28 APRIL 2022 Saknar ni det personliga mötet lika mycket som vi? Kom och träffa oss på plats den 11-12 maj, dela med er av era utmaningar så ger

  • vScope – Effortless IT Reporting

600 Minutes of Executive IT 2022

EVENT 600 Minutes Executive IT 2022 PUBLICERAD 25 FEBRUARI 2022 Den 23 - 24 mars 2022 deltar InfraSight Labs AB på Management Events 600 Minutes Executive IT. På 600 Minutes träffas personer med ledningsbefattning