PRODKTUPPDATERING

Omklassificering av asset-typer som kan påverka licensnivåer

PUBLICERAD 21 JANUARI, 2022

Sök efter datorer oavsett datakälla, visa datorer från Active Directory i Properties och hitta snabbt skillnader mellan olika datakällor. Flera stora förbättringar kommer att släppas när asset typen ”Directory Machines” klassificeras om till ”All Machines”. En stor förbättring för datakvalité och användarvänlighet, men det kan också påverka dina licensnivåer.

Vad händer?

Asset-typen ”Directory Machines” fasas ut. Samtliga datorobjekt samlas istället under ”All Machines”. Syftet är att skapa en tydligare struktur i vScope samt öka datakvalité, prestanda och användarupplevelsen.

How the different Asset Types look.

Vad detta innebär för dig

”Directory Machines” fanns tidigare som ett parallellt spår till samtliga andra datorer i vScope, dock med begränsad funktionalitet. Därför gick det till exempel inte att söka efter en dator i Active Directory, eller visa datorerna från Active Directory i samma tabell som ”All Machines”. ”Directory Machines” har tidigare inte heller varit till grund för beräkning av licensnivåer.

I och med denna ändring kommer datorer som hittats i Active Directory och SCCM behandlas som vilken annan dator som helst och därför räknas till licensnivåerna för Server och Client.

Om du enbart har licensierat vScope Directory kommer du inte längre kunna se datorer från Active Directory i vScope.

Vad är fördelarna?

Det finns flera direkta fördelar: Fler datorobjekt blir sökbara, får en egen Properties-sida och finnas tillgängliga under ”All Machines”. Dessutom blir det enkelt att hitta datorer som saknas i olika datakällor, exempelvis Azure och Active Directory.

Om du enbart har licensierat vScope Directory kommer du inte längre kunna hitta datorobjekt i vScope.

När sker denna förändring?

Förändringen finns med i version 3.19 av vScope som släppts under februari 2022. ”Directory Machines” kommer att fasas ut under en längre tid vilket betyder att assettypen kommer finnas kvar sida-vid-sida med ”All Machines” under den närmaste tiden. Sparat content (Tables, Dashboards, Tags) om ”Directory Machines” kommer inte att påverkas.

Hur vet du om du påverkas?

Denna ändring påverkar dig som…

  • …inventerar datorer (”Computer Objects”) från Active Directory.
  • …har licensierat Server-, Client eller Directory-modulen (Titta på din licenskonfiguration på account.vscope.net under Settings > License).

Vad du behöver göra

När du har uppdaterat till den senaste versionen av vScope har utläsning av datorer från Active Directory stängts av. Om du vill fortsätta läsa ut dessa kan du ställa in det under Discovery Manager > Credentials > Slå av ”Ignore Client/Server”

Vid nästa Discovery kommer datorer från Active Directory klassificeras som ”All Machines” och räknas som Billable Units för Server och/eller Client. Du kommer då att hamna i någon av följande situationer:

A) Dina licensnivåer överskrids INTE – Du behöver inte göra något alls. Säkerställ att dina rapporter, listor och dashboards innehåller de förväntade datorobjekten, kanske se över möjligheten att uppdatera dessa genom att använda ”All Machines” istället?

B) Dina licensnivåer överskrids – Du har följande val:

  • Uppgradera till rätt licensnivåer.
  • Ändra i integrationen till Active Directory att ignorera ”Computer Systems” (under Discovery Manager > Credentials > LDAP > Advanced.

Vad händer med det content du byggt baserat på Directory Machines?

Till en början kommer inget sparat content kommer att tas bort. Om du vill använda ”All Machines” (vilket vi rekommenderar då den faktiskt omfattar samtliga datorer hittade av vScope) behöver du skapa nya tabeller, dashboards och widgets. Men kom ihåg, det är inge brådska. Om du är nöjd med ditt content. Behåll det. På längre sikt kommer dock content byggt på ”Directory Machines” tillsist fasas ut. Därför rekommenderar vi att använda ”All Machines” för allt nytt content ni börjar att bygga.

Kan jag fortfarande använda ”Directory Machines” för tabeller och dashboards?

Ja, om du har licensierat modulerna Server och/eller Client kan du fortsätta använda ”Directory Machines”. Men, ”Directory Machines” kommer en dag bli utdaterat och därför rekommenderar vi dig att använda ”All Machines” istället.

Ser du inte Directory Machines?

Det beror på att du inte har licensierat Server/Client-modulen. Kontakta customersuccess@infrasightlabs.com för mer information.

Kontakta oss så berättar vi mer

Kontakta oss på customersuccess@infrasightlabs.com för en personlig genomgång hur denna förändring påverkar er vScope-installation.

Detta är vScope…

Grym inventering som hjälper dig att lyckas med överblick, samarbeten och dagligt förbättringsarbete inom IT. vScope innehåller mängder med verktyg och smarta funktioner för bland annat IT asset management, rapportering, ITSM och IT billing.

Mer från oss…

  • IT-inventering & Livscykelhantering.

Bättre livscykelhantering med hjälp av IT-inventering

mars 1st, 2024|

BLOGG Förbättrad livscykelhantering med hjälp av IT-inventering I takt med att organisationers IT-miljöer växer i komplexitet, står IT-avdelningar inför utmaningen att effektivt hantera livscykeln för en allt större mängd enheter. Att behålla kontrollen över

  • vScope By InfraSight Labs

InfraSight Labs Utsedda till Great Place to Work 2023

december 21st, 2023|

PRESS InfraSight Labs fortsätter att vara ett Great Place to Work för tredje året i rad! Vi är stolta över att än en gång, efter en noggrann utvärdering, ha blivit certifierade som ett "Great

  • IT-inventering för Service Desk

Förbättrad ärendehantering: IT-Inventering för Dig i Service Desk

december 7th, 2023|

BLOGG Förbättra er ärendehantering: Hur IT-inventering hjälper dig som arbetar inom Service Desk Service Desk är IT-avdelningens primära kontaktyta till verksamheten. Det är till en Service Desk slutanvändaren vänder sig när den

  • vScope By InfraSight Labs

Vad är CMDB: En Omfattande Guide till Configuration Management Database

november 29th, 2023|

BLOGGVad är en CMDB: En omfattande guide till Configuration Management DatabaseKonfigurationshanteringsdatabasen (Configuration Management Database, eller kort CMDB) är en avgörande komponent inom IT Service Management (ITSM). Den fungerar som ett centralt arkiv

  • Hur IT-inventering hjälper dig med IT-revision of efterlevnad

Så övervinner du vanliga utmaningarna med IT-revision med IT-inventering

oktober 26th, 2023|

Så övervinner du vanliga utmaningarna med IT-revision med IT-inventering En fungerande IT-revision är nyckeln till att säkerställa att ditt företags IT-miljö förblir säker, effektiv och följer alla gällande lagar och regler. Men vad innebär