IT SERVICE MANAGEMENT

Effektiv IT Service Management (ITSM): Vanliga utmaningar och hur IT-inventering hjälper dig att lyckas

I digitaliseringens fotspår med en ständigt växande aptit för teknik och digitala tjänster, har IT Service Management (ITSM) blivit en kritisk komponent för företag som söker att upprätthålla en effektiv drift och en smartare hantering av sin IT-infrastruktur. I detta blogginlägg går vi igenom vad ITSM är, vanliga utmaningar och förklarar varför IT-inventering blivit en allt vanligare metod för företag att effektivisera sin tjänsteleverans och sitt arbete inom ITSM.

Vad är IT Service Management?

IT Service Management (ITSM) är en strukturerad process och uppsättning av riktlinjer och rutiner som syftar till att effektivt planera, leverera och hantera IT-tjänster i ett företag. ITSM-processen fokuserar på att skapa, förbättra och leverera värde till användarna genom att säkerställa att IT-tjänsterna fungerar prickfritt, är korrekt uppsatta samt uppfyller ett företags specifika behov eller krav, exempelvis regleringar eller lagkrav. Det är alltså många delar att hålla koll på här!

Illustration av IT Service Management

Källa: https://technology.berkeley.edu/ITSM

Vad ryms inom begreppet “ITSM”?

IT Service Management (ITSM) omfattar en rad viktiga aktiviteter som tillsammans bidrar till en strukturerad process för att hantera och leverera IT-tjänster för att stödja ett företags övergripande mål och strategi. De mest centrala komponenterna inom ITSM inkluderar:

Service Desk: Service Desk är ett nav för att registrera, spåra och lösa användares problem och förfrågningar av support. Service Desk:en erbjuder användare en central kontaktpunkt för att rapportera IT-relaterade problem och efterfråga hjälp.

Incident Management: Incidenthantering, eller “ärendehantering”, handlar om att snabbt åtgärda och lösa problem som påverkar användarnas förmåga att använda IT-tjänsterna. Syftet är att minimera avbrott och snabbare återställa “normalläget” för slutanvändaren.

Problem Management: Problemhantering syftar till att identifiera de grundorsaker till incidenter och problem som uppstår i IT-miljön. Genom att adressera dessa grundorsaker kan företag förhindra återkommande problem och incidenter samt arbeta mer förebyggande med incidenter.

Change Management: Förändringshantering involverar att planera, godkänna, genomföra och kontrollera förändringar inom IT-infrastrukturen. Det är en metodik som hjälper till att säkerställa att förändringar genomförs på ett kontrollerat sätt och minimerar risken för störningar och avbrott.

Gratis köpguide
GRATIS GUIDE

Köpguiden för den ultimata IT-inventeringsmjukvaran

Spana in vår köpguide om vad du behöver veta och ta ställning till innan du fattar ditt köpbeslut.

Vanliga utmaningar inom ITSM

Även om en välsmord IT Service Management (ITSM) erbjuder företag ett strukturerat tillvägagångssätt för att hantera avbrott och problem, uppstår vanligen flera hinder som sätter käppar i hjulen. Generellt handlar det om komplexa informationsflöden, tillgång till information, teknik och tidsbrist. Nedan är några av de vanligast utmaningar som beskrivs av företag:

Komplex IT-infrastruktur: Många företag har en omfattande och ständigt växande IT-infrastruktur som inkluderar en stor mängd servrar, nätverksenheter, laptops, mobiltelefoner, programvara, med mera. Det är mycket att hålla koll på helt enkelt. Därför är det få i företaget som har översikt och förståelse för hur enheterna är konfigurerade, hänger ihop, och framförallt relaterar till tjänsteleveransen.

Felaktig dokumentation: Som en biverkning av den komplexa IT-infrastrukturen, finns ofullständig eller felaktig dokumentation. När dokumentationen inte är korrekt eller uppdaterad blir det svårt att identifiera och lösa problem snabbt. Detta resulterar i längre avbrottstider och försämrad användarupplevelse.

Brist på tid och resurser: IT-avdelningar har ofta begränsade resurser, både personal och tid, vilket gör det svårt att planera och strukturera sina ITSM processer. Utan korrekt dokumentation får mycket tid läggas på felsökning och fråga andra om information. Det skapar inget mervärde för slutanvändaren utan huvudvärk och stress för medarbetarna som har uppgiften att lösa problemen.

Säkerhetsarbete: Säkerhet blir en allt mer påtaglig utmaning inom ITSM. Att effektivt hantera ett företags tjänsteleverans på ett säkert sätt och som följer företagets policies och riktlinjer för compliance. Få känner till samtliga detaljer i detta arbete, varför det är svårt att säkerställa efterlevnad.

Preview of vScope

Varför IT-inventering blir allt vanligare inom ITSM

För att hantera utmaningarna inom ITSM har fler företag insett fördelarna med automatisk IT-inventering. Anledningen är att det är ett enkelt sätt att erbjuda IT-visibilitet för flera roller inom företaget. Medarbetare blir mer självständiga och effektiva i att samarbeta och lösa problem samtidigt som efterlevnad av policies kan säkerställas löpande och automatiskt.

Bättre översikt över IT-infrastrukturen: IT-inventering erbjuder en ständigt uppdaterad, detaljerad översikt över alla IT-tillgångar, inklusive hårdvara, programvara och nätverkselement. Detta möjliggör att fler personer enklare kan tillgå viktig information om konfigurationer, förändringar och beroenden.

Tids- och resursbesparing: Automatisering av inventering sparar tid och minskar kraven på personalresurser. Viktiga insikter om IT-miljön görs tillgängligt för fler, personer kan arbeta mer självständigt utan att förlita sig på expertkompetens och mer tid kan läggas på aktiviteter som faktiskt skapar mervärde för slutanvändaren.

Enklare uppföljning: IT-inventeringsverktyg som stödjer full historisk spårbarhet gör det möjligt att enklare spåra faktiska förändringar som sker i miljön. Det gör det lättare att både proaktivt identifiera teknikstrul som kan påverka tjänsteleveransen, samt vid reaktiv felsökning för att hitta root cause:n till fel som inträffat.

vScope feed information to other systems programs

IT-visibilitet för bättre ITSM

ITSM är ett samlingsbegrepp för flera kritiska processer som hanterar ett företags förmåga att leverera IT-tjänster till verksamheten. IT-inventering har blivit ett alltmer populärt verktyg för organisationer att effektivisera dessa processer då det erbjuder bättre översikt av IT-miljöns innehåll, proaktivitet och möjligheten att dela information till rätt mottagare. Unik IT-visibilitet för bättre samarbeten och som möjliggör en mer produktiv organisation.

Är du nyfiken på hur IT-inventering kan hjälpa dig att förbättra dina ITSM-processer, tar vi gärna ett kort möte för att redogöra oss kring ditt företags situation och behov.

Kontakta oss

Lär dig mer

PUBLICERAD

Oktober 19, 2023

Anton Berghult 

Anton Berghult

vScope är Great Place to Work

Funktioner i vScope för IT Service Management

vScope Inventering & Discovery

Automatisk och agentlös inventering som ger dig fullständig överblick över din IT-miljö. Enkel att sätta upp med minimalt underhåll.

 • Plattformsoberoende
 • Överlägsen Datakvalité
 • Maximal Prestanda & Flexibilitet

vScope CMDB

Hantera tjänster, kunder, eller personer genom att koppla dina IT-resurser till olika kontext.

 • Enkelt att Anpassa
 • Tjänster, Kunder eller Valfritt Kontext
 • Relationer & Beroenden

Vill du veta mer om hur vScope kan hjälpa dig att bygga en mer produktiv organisation?

vScope är grym inventering som används dagligen av företag för att underlätta samarbeten och förbättra kvalitén i leverans av IT. Med tillgång till aktuell information får alla roller och funktioner samma förutsättningar att göra ett bra jobb.

Dela dina uppgifter så hör vi av oss inom kort!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Låt oss hålla dig uppdaterad med nyheter och trender som hjälper dig bygga bättre samarbeten inom IT.


  Genom att prenumerera ger jag InfraSight Labs tillstånd att lagra och behandla min personliga data enligt Privacy Policy

  Läs mer…

  • IT-inventering & Livscykelhantering.

  Bättre livscykelhantering med hjälp av IT-inventering

  mars 1st, 2024|Kommentarer inaktiverade för Bättre livscykelhantering med hjälp av IT-inventering

  BLOGG Förbättrad livscykelhantering med hjälp av IT-inventering I takt med att organisationers IT-miljöer växer i komplexitet, står IT-avdelningar inför utmaningen att effektivt hantera livscykeln för en allt större mängd enheter. Att behålla kontrollen över

  • vScope By InfraSight Labs

  InfraSight Labs Utsedda till Great Place to Work 2023

  december 21st, 2023|Kommentarer inaktiverade för InfraSight Labs Utsedda till Great Place to Work 2023

  PRESS InfraSight Labs fortsätter att vara ett Great Place to Work för tredje året i rad! Vi är stolta över att än en gång, efter en noggrann utvärdering, ha blivit certifierade som ett "Great

  • IT-inventering för Service Desk

  Förbättrad ärendehantering: IT-Inventering för Dig i Service Desk

  december 7th, 2023|Kommentarer inaktiverade för Förbättrad ärendehantering: IT-Inventering för Dig i Service Desk

  BLOGG Förbättra er ärendehantering: Hur IT-inventering hjälper dig som arbetar inom Service Desk Service Desk är IT-avdelningens primära kontaktyta till verksamheten. Det är till en Service Desk slutanvändaren vänder sig när den

  • vScope By InfraSight Labs

  Vad är CMDB: En Omfattande Guide till Configuration Management Database

  november 29th, 2023|Kommentarer inaktiverade för Vad är CMDB: En Omfattande Guide till Configuration Management Database

  BLOGGVad är en CMDB: En omfattande guide till Configuration Management DatabaseKonfigurationshanteringsdatabasen (Configuration Management Database, eller kort CMDB) är en avgörande komponent inom IT Service Management (ITSM). Den fungerar som ett centralt arkiv

  • Hur IT-inventering hjälper dig med IT-revision of efterlevnad

  Så övervinner du vanliga utmaningarna med IT-revision med IT-inventering

  oktober 26th, 2023|Kommentarer inaktiverade för Så övervinner du vanliga utmaningarna med IT-revision med IT-inventering

  Så övervinner du vanliga utmaningarna med IT-revision med IT-inventering En fungerande IT-revision är nyckeln till att säkerställa att ditt företags IT-miljö förblir säker, effektiv och följer alla gällande lagar och regler. Men vad innebär

  • Hur du effektivisera ITSM med hjälp av IT-inventering

  Effektiv IT Service Management (ITSM): Utmaningar och hur IT-inventering hjälper dig att lyckas

  oktober 19th, 2023|Kommentarer inaktiverade för Effektiv IT Service Management (ITSM): Utmaningar och hur IT-inventering hjälper dig att lyckas

  IT SERVICE MANAGEMENT Effektiv IT Service Management (ITSM): Vanliga utmaningar och hur IT-inventering hjälper dig att lyckas I digitaliseringens fotspår med en ständigt växande aptit för teknik och digitala tjänster, har IT Service Management