Så övervinner du vanliga utmaningarna med IT-revision med IT-inventering

En fungerande IT-revision är nyckeln till att säkerställa att ditt företags IT-miljö förblir säker, effektiv och följer alla gällande lagar och regler. Men vad innebär egentligen en ”IT-revision”? Varför är det så viktigt? Och hur kan du förenkla och optimera denna process? I detta inlägg går vi igenom grunderna inom IT-revision samt varför IT-inventering blir ett mer vanligt förekommande verktyg för att förenkla detta arbete.

Varför görs IT-revision och vad innehåller den?

I Sverige finns det inte ett specifikt lagkrav som kräver att företag måste genomföra IT-revision. Däremot kan olika branschspecifika regler och föreskrifter samt dataskyddslagar som GDPR (Dataskyddsförordningen) och personuppgiftslagen (PUL) kräva att företag säkerställer att deras IT-system är säkra och att personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt.

IT-revision kan vara ett sätt att uppfylla dessa krav och säkerställa att företaget är i överensstämmelse med lagstiftningen. Många organisationer väljer därför att frivilligt genomföra IT-revision som en del av sina riskhanterings- och säkerhetsåtgärder för att förebygga incidenter och problem.

Det är viktigt att notera att behovet av IT-revision varierar beroende på företagets storlek, bransch och verksamhetens art. Därför är det alltid klokt att rådgöra med juridiska experter och revisorer för att fastställa de specifika kraven och rekommendationerna som gäller för ditt företag.

snapshot of a dashboard and table.

Låt oss sammanfatta några av de vanligaste och viktigaste anledningarna till varför företag ser ett värde i en IT-revision:

1. Säkerhet

Ett av syftena till en IT-revision är att utvärdera säkerhetsnivåer inom ett företags IT-infrastruktur. Under revisionen försöker man upptäcka sårbarheter i IT-miljön som kan hota din organisations data och integritet. Exempelvis, om ditt företag hanterar känslig kundinformation, kan en IT-revision hjälpa till att belysa säkerhetsbrister och tydligt illustrera hur dessa brister skulle kunna påverka din verksamhet i händelse av en dataintrång eller tekniskt avbrott.

2. Efterlevnad av lagar, policys och förordningar

För att företag ska få verka på vissa marknader, kan det finnas juridiska förordningar som måste efterlevas. problem och potentiella böter måste organisationer följa branschspecifika regler och lagar. IT-revision säkerställer att din organisation är i full överensstämmelse med dessa krav. Ta som exempel GDPR (Dataskyddsförordningen) som har stränga regler för hantering av personuppgifter. En IT-revision skulle upptäcka om organisationen bryter mot dessa regler och ge möjlighet att vidta nödvändiga åtgärder.

3. Riskhantering

IT-revision bedömer och hanterar potentiella risker som kan påverka organisationens IT-infrastruktur och operationer. Till exempel, om företaget använder äldre programvara som inte längre stöds och saknar säkerhetsuppdateringar, ökar risken för sårbarheter och dataintrång. Genom att upptäcka och hantera dessa risker i förväg kan organisationen minimera potentiella katastrofer.

4. Effektivitet och Produktivitet

Effektivitetsgranskning är en annan viktig utkomst av en IT-revision som kanske lätt glöms bort. Den hjälper företag att identifierar ineffektiva processer som kostar tid och pengar. Till exempel, om företaget använder äldre och långsamma system, skulle IT-revisionen peka på detta som en flaskhals i produktiviteten. Genom att uppgradera hårdvaran eller investera i nya verktyg som bättre stödjer viktiga processer, kan organisationen öka effektiviteten och spara pengar på lång sikt.

Gratis köpguide
GRATIS GUIDE

Köpguiden för den ultimata IT-inventeringsmjukvaran

Spana in vår köpguide om vad du behöver veta och ta ställning till innan du fattar ditt köpbeslut.

Utmaningar med IT-revision

När det kommer till IT-revision står organisationer inför flera utmaningar som kan göra processen komplex och krävande. Vissa mer vanliga än andra…

Komplexa IT-miljöer ger brist på översikt

Många företag har diversifierade IT-miljöer med en mängd olika system och plattformar. Gamla applikationer och enheter i kombination med nya plattformar och verktyg. Denna mångfald av tekniska system kan göra IT-revisionen komplicerad eftersom varje system kräver individuell bedömning och utvärdering. Utan en ordentlig översikt över företagets IT-tillgångar kan IT-revisionen bli ineffektiv.

Ett aktuellt exempel är exempelvis företag som driftar sin IT-miljö i en hybridinfrastruktur med både lokala servrar och molnbaserade lösningar. Det kräver att IT-revisionen täcker både den lokala IT-miljön, infrastrukturen i molnet och allt däremellan för att kunna göra en korrekt bedömning av innehållet, konfigurationerna och hur tekniken samspelar.

Nya regler och snabb teknologisk utveckling

Teknikens hastiga framsteg ger upphov till kontinuerliga förändringar, med införandet av nya säkerhetskrav, bestämmelser och branschriktlinjer. Företag måste därför vara ständigt uppmärksamma på den teknologiska utvecklingen och hur den påverkar deras IT-leverans och överensstämmelsen med rådande säkerhetskrav.

Ett aktuellt exempel är användningen av artificiell intelligens (AI), som har blivit en central teknologisk milstolpe. Företag står inför utmaningen att förstå hur AI påverkar deras verksamhet, medan myndigheter, både nationellt och internationellt, arbetar på att etablera riktlinjer och lagkrav för denna teknologi. Vid skrivande stund (oktober 2023) finns det ännu inga definitiva regler för användningen av AI-teknik. EU är emellertid aktivt involverat i att formulera den första AI-förordningen (Europarl.Europa.EU: EU:s AI-förordning: första förordningen om artificiell intelligens), vilket markerar ett viktigt steg mot att reglera detta område. Det kommer i sin tur påverka arbetet i en IT-revision.

Tidskrävande manuell hantering av underlaget

IT-revision är en omfattande uppgift som ofta tar tid och kräver bred kompetens inom både IT (teknik) och revision (lagar och regler). Revisionen måste utföras noggrant och granskningen är ofta manuell och kräver en djup förståelse av system och processer. Personerna ansvariga för revisionen måste vara bekanta med olika teknologier, säkerhetsåtgärder, lagar och bestämmelser. De måste också ha förmågan att analysera och förstå komplexa IT-system och deras samspel. Bara att säkerställa att revisionsteamet har den nödvändiga kompetensen och erfarenheten kan vara en utmaning i sig.

Reporting view in vScope

Hur företag nyttjar IT-inventering för att förenkla och effektivisera IT-revision

IT-inventering spelar en avgörande roll i att förenkla processen med IT-revision genom att erbjuda översikt, spårbarhet och effektivitet. Därför har det också blivit ett mer populärt verktyg för att proaktivt förbättra och effektivisera IT-revisioner.Här är några sätt på vilka IT-inventering underlättar IT-revision:

 1. Förbättrad översikt: IT-inventering innebär att organisationen noggrant dokumenterar och spårar sina IT-tillgångar, inklusive hårdvara, programvara och nätverkskomponenter. Detta ger ett riktigt bra underlag och en tydlig översikt över vilka resurser som används och hur de är konfigurerade. Genom att ha denna översikt kan företag vid IT-revision fokusera på de mest kritiska områdena.
 2. Identifiering av sårbarheter: Genom att ha en komplett inventering av företagets IT-miljö blir det enklare att identifiera sårbarheter och brister. Revisionen kan jämföra den faktiska konfigurationen av systemen med de önskade säkerhets- och efterlevnadskraven. På så vis kan de snabbt upptäcka eventuella avvikelser och ta fram nödvändiga åtgärder.
 3. Rapportering och uppföljning: IT-inventering ger möjlighet till ökad noggrannhet, rapportering och uppföljning. Detta gör det möjligt för företag att, under revision, enklare konkret dokumentera resultat, inklusive identifierade sårbarheter och genomförda åtgärder. Rapporteringen kan vara användbar för intern och extern kommunikation om efterlevnad och säkerhet. Företaget kan sedan
ISO 27001 in vScope
LÄS MER

Så Förenklar du efterlevnad av ISO 27001– Med hjälp av IT-inventering

Visibilitet, historik, tillgänglighet, spårbarhet, analyser. Det finns många fördelar av att använda IT-inventering i certifieringsarbetet.

Ökad kvalité och effektivitet med IT inventering

Sammanfattningsvis, IT-inventering förenklar IT-revision genom att tillhandahålla översikten och spårbarheten som krävs för att ge företagz nödvändig information att fatta rätt beslut. Det gör det möjligt för organisationer att arbeta mer strukturerat och säkerställa att deras IT-miljö uppfyller säkerhets- och efterlevnadskrav.

Vill du veta mer om hur IT-inventering kan hjälpa ditt företag att effektivisera och löpande förbättra ert arbete med IT-revision? Kontakta oss idag!

PUBLICERAD

Oktober 25, 2023

Anton Berghult 

Anton Berghult

vScope är Great Place to Work

Funktioner i vScope för mer effektiv IT-revision

vScope Inventering & Discovery

Automatisk och agentlös inventering som ger dig fullständig överblick över din IT-miljö. Enkel att sätta upp med minimalt underhåll.

 • Plattformsoberoende
 • Överlägsen Datakvalité
 • Maximal Prestanda & Flexibilitet

vScope Analys & Compliance

Konkreta förslag på hur du kontinuerligt förebygger sårbarheter och förbättrar din IT-miljö.

 • Säkerställ efterlevnad
 • Förbättrad IT-säkerhet
 • Konkreta förslag för dagligt förbättringsarbete

Vill du veta mer om hur vScope kan hjälpa dig att bygga en mer produktiv organisation?

vScope är grym inventering som används dagligen av företag för att underlätta samarbeten och förbättra kvalitén i leverans av IT. Med tillgång till aktuell information får alla roller och funktioner samma förutsättningar att göra ett bra jobb.

Dela dina uppgifter så hör vi av oss inom kort!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Låt oss hålla dig uppdaterad med nyheter och trender som hjälper dig bygga bättre samarbeten inom IT.


  Genom att prenumerera ger jag InfraSight Labs tillstånd att lagra och behandla min personliga data enligt Privacy Policy

  Läs mer…

  • IT-inventering & Livscykelhantering.

  Bättre livscykelhantering med hjälp av IT-inventering

  mars 1st, 2024|Kommentarer inaktiverade för Bättre livscykelhantering med hjälp av IT-inventering

  BLOGG Förbättrad livscykelhantering med hjälp av IT-inventering I takt med att organisationers IT-miljöer växer i komplexitet, står IT-avdelningar inför utmaningen att effektivt hantera livscykeln för en allt större mängd enheter. Att behålla kontrollen över

  • vScope By InfraSight Labs

  InfraSight Labs Utsedda till Great Place to Work 2023

  december 21st, 2023|Kommentarer inaktiverade för InfraSight Labs Utsedda till Great Place to Work 2023

  PRESS InfraSight Labs fortsätter att vara ett Great Place to Work för tredje året i rad! Vi är stolta över att än en gång, efter en noggrann utvärdering, ha blivit certifierade som ett "Great

  • IT-inventering för Service Desk

  Förbättrad ärendehantering: IT-Inventering för Dig i Service Desk

  december 7th, 2023|Kommentarer inaktiverade för Förbättrad ärendehantering: IT-Inventering för Dig i Service Desk

  BLOGG Förbättra er ärendehantering: Hur IT-inventering hjälper dig som arbetar inom Service Desk Service Desk är IT-avdelningens primära kontaktyta till verksamheten. Det är till en Service Desk slutanvändaren vänder sig när den

  • vScope By InfraSight Labs

  Vad är CMDB: En Omfattande Guide till Configuration Management Database

  november 29th, 2023|Kommentarer inaktiverade för Vad är CMDB: En Omfattande Guide till Configuration Management Database

  BLOGGVad är en CMDB: En omfattande guide till Configuration Management DatabaseKonfigurationshanteringsdatabasen (Configuration Management Database, eller kort CMDB) är en avgörande komponent inom IT Service Management (ITSM). Den fungerar som ett centralt arkiv

  • Hur IT-inventering hjälper dig med IT-revision of efterlevnad

  Så övervinner du vanliga utmaningarna med IT-revision med IT-inventering

  oktober 26th, 2023|Kommentarer inaktiverade för Så övervinner du vanliga utmaningarna med IT-revision med IT-inventering

  Så övervinner du vanliga utmaningarna med IT-revision med IT-inventering En fungerande IT-revision är nyckeln till att säkerställa att ditt företags IT-miljö förblir säker, effektiv och följer alla gällande lagar och regler. Men vad innebär

  • Hur du effektivisera ITSM med hjälp av IT-inventering

  Effektiv IT Service Management (ITSM): Utmaningar och hur IT-inventering hjälper dig att lyckas

  oktober 19th, 2023|Kommentarer inaktiverade för Effektiv IT Service Management (ITSM): Utmaningar och hur IT-inventering hjälper dig att lyckas

  IT SERVICE MANAGEMENT Effektiv IT Service Management (ITSM): Vanliga utmaningar och hur IT-inventering hjälper dig att lyckas I digitaliseringens fotspår med en ständigt växande aptit för teknik och digitala tjänster, har IT Service Management