Bättre IT-budgetering med hjälp av inventering: Så optimerar du dina tillgångar

Budgetering är en viktig del av IT-avdelningens arbete och en central del av företagets övergripande ekonomiska strategi. Att skapa en rättvis och korrekt IT-budget är en utmanande uppgift som kräver att man balanserar företagets teknologibehov med tillgängliga resurser. I denna artikel ska vi utforska varför budgetering inom IT är avgörande, de vanliga utmaningarna som organisationer står inför och hur IT-inventering kan vara en nyckelkomponent för att förenkla och förbättra denna process.

Varför IT-budgetering?

Budgetering inom IT är av avgörande betydelse för att skapa en strategisk plan för användningen av IT-resurser i en organisation. Genom att förutse och fördela kostnader på ett strukturerat sätt kan företaget planera för nödvändiga teknologiska investeringar och samtidigt säkerställa att IT-avdelningen är i linje med organisationens övergripande mål. Budgeten fungerar som en vägkarta som styr och övervakar IT-utgifterna och hjälper till att minska finansiell osäkerhet.

Förutom att fungera som ett styrmedel, finns tre huvudsakliga anledningar till IT-budgetering:

 1. Planering och Kontroll: Genom att skapa en IT-budget kan organisationen planera och kontrollera sina IT-utgifter på ett strukturerat sätt. Det ger möjlighet att prioritera projekt och investeringar.
 2. Optimering av Resurser: Genom att ha en översikt över IT-utgifterna kan organisationen identifiera områden där det är möjligt att optimera resurser och minimera onödiga kostnader.
 3. Minska Risk: En väldefinierad IT-budget hjälper till att minska finansiell risk och förhindra oplanerade utgifter som kan äventyra företagets ekonomiska stabilitet.

Chart

Innehållet i en IT-budget

De största posterna i en IT-budget kan variera beroende på ditt företags storlek, bransch, och affärsbehov, men för att skapa en klarare bild över vad en IT-budget innehåller, är några vanliga kostnadsområden som ofta utgör de största posterna:

👤 Lön och Personal: Personalkostnader, inklusive löner för IT-avdelningens personal och eventuella konsulttjänster, är ofta en av de största posterna. Det omfattar lön för IT-tekniker, chefer och andra specialister som behövs för att hantera IT-infrastrukturen.

💻 Hårdvara: Anskaffning och underhåll av datorer, servrar, nätverksutrustning och annan hårdvara kan vara en betydande kostnadspost. Om du driftar din IT själv, ”In-house”, inkluderas även kostnader för serverrum, kylsystem och liknande.

📦 Mjukvara: Licenskostnader för operativsystem, programvaror, säkerhetslösningar och andra IT-relaterade program är en viktig budgetpost. Det kan också innefatta kostnader för programvaruutveckling och anpassning.

🔒 IT-säkerhet: Som svar på ökade hot och cyberattacker har IT-säkerhet blivit en av de största posterna. Kostnader för antivirusprogram, brandväggar, intrångsdetekteringssystem och andra säkerhetslösningar ingår här.

📄 Efterlevnad och Licensiering: Att säkerställa att organisationen är i efterlevnad med licensavtal och branschregleringar kan vara en betydande kostnadspost, inklusive kostnader för revisioner och licensiering.

💰 Projekt och Nyinvesteringar: Budgeten kan också inkludera utgifter för nya projekt, som systemuppdateringar, implementering av ny teknik och andra större IT-initiativ.

En komplex uppgift som möter flera utmaningar

OK, bra! Lätt sagt, men var klämmer skon? Som vi ser i innehållet i IT-budgeten är det många delar att hålla koll på, och flera okända parametrar. Att skapa och hantera en IT-budget är därför ofta komplex uppgift som ofta möter flera utmaningar. Snabb teknologisk förändring, svårplanerade projekt, och oväntade kostnader är några av de utmaningar som företag står inför när de försöker skapa en korrekt IT-budget. Att övervinna dessa utmaningar är avgörande för att skapa en budget som är realistisk och som möjliggör optimal resursanvändning.

Här är de tre vanligaste utmaningarna inom IT-budgetering:

 1. Snabb Teknologiförändring: IT-landskapet utvecklas ständigt med nya teknologier och lösningar. Detta gör det svårt att förutse framtida behov och kostnader. Speciellt om du som ansvarar för budgetering inte har förståelse i vad tekniken gör eller varför den behövs.
 2. Komplexa Projekt: Projekt inom IT kan vara komplexa och kräva omfattande budgetplanering, vilket ökar risken för budgetöverskridande. Anledningen är inte sällan oväntade tekniska
 3. Oklara Kostnader: Ibland är det svårt att få en klar bild och förståelse av alla kostnader, inklusive dolda kostnader som kan dyka upp under årets gång. Dessa kan relatera till bland annat säkerhet, compliance och oplanerade licenskostnader.
Gratis köpguide
GRATIS GUIDE

Köpguide för den ultimata IT-inventeringsmjukvaran

Få hjälp i ditt köpbeslut med konkreta tips och checklistor.

Underlätta budgeterings processen med hjälp av IT-inventering

IT-inventering kan vara ett ovärderligt verktyg för att underlätta budgeteringsprocessen för företag. Med hjälp av automation, ger IT-inventering dig möjligheten att på daglig basis se över och förstå hur IT-miljöns uppbyggnad ser ut, förändras över tid och hur den driver poster i din budget.

Här är några exempel på hur IT-inventering kan hjälpa:

 1. Översikt av aktiva tillgångar: Genom att skapa en detaljerad inventering av ditt företags IT-utrustning och mjukvara, ger IT-inventering dig en grundläggande översikt över dina aktiva tillgångar. Detta hjälper till att identifiera vad som ska underhållas och uppdateras.
 2. Livscykelhantering: vScope kan följa livscykeln för dina IT-tillgångar och ge en tydlig prognos över när det är dags att byta ut utrustning. Detta hjälper till att undvika oplanerade utgifter.
 3. Uppskattning av Kostnader: Genom att ha detaljerad information om befintlig utrustning och programvara kan vScope hjälpa till att göra bättre uppskattningar av kostnader för underhåll och uppgraderingar.
 4. Riskhantering: vScope kan upptäcka sårbarheter och säkerhetsrisker inom din IT-miljö, vilket gör det möjligt att inkludera åtgärder för att minimera dessa risker i budgeten.
 5. Rapportering och Uppföljning: vScope ger dig kraftfull rapportering och analysverktyg för att följa hur dina IT-utgifter utvecklas över tiden och jämföra dem med budgeten.

Med rätt verktyg kan IT-inventering erbjuda fler roller insyn och förståelse för hur den tekniska leveransen ser ut. Transparens ökar sannolikheten för lyckade samarbeten mellan personer i driften nära tekniken och personer med ansvar för budgetering.

Budgetering i vScope

Optimera IT-resurser och minska finansiell risk

Budgetering inom IT är en avgörande process och styrmedel för ett företags framgång. Genom att övervinna vanliga utmaningar och använda IT-inventering som stöd kan organisationer förenkla och förbättra sitt budgetarbete. Genom att ha bättre insikter, ökad kontroll och mer noggranna uppskattningar kan företag optimera sina IT-resurser och minska finansiell risk.

För att lära dig mer om hur vScope’s ledande IT-inventering kan stödja ditt företags budgetarbete inom IT och underlätta processen, kontakta oss idag! Låt oss tillsammans bygga en mer effektiv process för IT-budgetering och en starkare framtid för ditt företag!

PUBLICERAD

Oktober 12, 2023

Anton Berghult 

Anton Berghult

vScope är Great Place to Work

Vill du veta mer om hur vScope kan hjälpa dig att bygga en mer produktiv organisation?

vScope är grym inventering som används dagligen av företag för att underlätta samarbeten och förbättra kvalitén i leverans av IT. Med tillgång till aktuell information får alla roller och funktioner samma förutsättningar att göra ett bra jobb.

Dela dina uppgifter så hör vi av oss inom kort!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Låt oss hålla dig uppdaterad med nyheter och trender som hjälper dig bygga bättre samarbeten inom IT.


  Genom att prenumerera ger jag InfraSight Labs tillstånd att lagra och behandla min personliga data enligt Privacy Policy

  Läs mer…

  • IT-inventering & Livscykelhantering.

  Bättre livscykelhantering med hjälp av IT-inventering

  mars 1st, 2024|Kommentarer inaktiverade för Bättre livscykelhantering med hjälp av IT-inventering

  BLOGG Förbättrad livscykelhantering med hjälp av IT-inventering I takt med att organisationers IT-miljöer växer i komplexitet, står IT-avdelningar inför utmaningen att effektivt hantera livscykeln för en allt större mängd enheter. Att behålla kontrollen över

  • vScope By InfraSight Labs

  InfraSight Labs Utsedda till Great Place to Work 2023

  december 21st, 2023|Kommentarer inaktiverade för InfraSight Labs Utsedda till Great Place to Work 2023

  PRESS InfraSight Labs fortsätter att vara ett Great Place to Work för tredje året i rad! Vi är stolta över att än en gång, efter en noggrann utvärdering, ha blivit certifierade som ett "Great

  • IT-inventering för Service Desk

  Förbättrad ärendehantering: IT-Inventering för Dig i Service Desk

  december 7th, 2023|Kommentarer inaktiverade för Förbättrad ärendehantering: IT-Inventering för Dig i Service Desk

  BLOGG Förbättra er ärendehantering: Hur IT-inventering hjälper dig som arbetar inom Service Desk Service Desk är IT-avdelningens primära kontaktyta till verksamheten. Det är till en Service Desk slutanvändaren vänder sig när den

  • vScope By InfraSight Labs

  Vad är CMDB: En Omfattande Guide till Configuration Management Database

  november 29th, 2023|Kommentarer inaktiverade för Vad är CMDB: En Omfattande Guide till Configuration Management Database

  BLOGGVad är en CMDB: En omfattande guide till Configuration Management DatabaseKonfigurationshanteringsdatabasen (Configuration Management Database, eller kort CMDB) är en avgörande komponent inom IT Service Management (ITSM). Den fungerar som ett centralt arkiv

  • Hur IT-inventering hjälper dig med IT-revision of efterlevnad

  Så övervinner du vanliga utmaningarna med IT-revision med IT-inventering

  oktober 26th, 2023|Kommentarer inaktiverade för Så övervinner du vanliga utmaningarna med IT-revision med IT-inventering

  Så övervinner du vanliga utmaningarna med IT-revision med IT-inventering En fungerande IT-revision är nyckeln till att säkerställa att ditt företags IT-miljö förblir säker, effektiv och följer alla gällande lagar och regler. Men vad innebär

  • Hur du effektivisera ITSM med hjälp av IT-inventering

  Effektiv IT Service Management (ITSM): Utmaningar och hur IT-inventering hjälper dig att lyckas

  oktober 19th, 2023|Kommentarer inaktiverade för Effektiv IT Service Management (ITSM): Utmaningar och hur IT-inventering hjälper dig att lyckas

  IT SERVICE MANAGEMENT Effektiv IT Service Management (ITSM): Vanliga utmaningar och hur IT-inventering hjälper dig att lyckas I digitaliseringens fotspår med en ständigt växande aptit för teknik och digitala tjänster, har IT Service Management