Så Förenklar du efterlevnad av ISO 27001– Med hjälp av IT-inventering

I digitaliseringens tidsålder är datasäkerhet av avgörande betydelse för ett företags verksamhet och förtroende mot kunder och andra intressenter. Organisationer strävar därför ständigt efter att skydda känslig information och upprätthålla de högsta standarderna för datasäkerhet. ISO 27001 är ett globalt erkänt ramverk för hantering av processer och rutiner inom informationssäkerhet som hjälper organisationer att uppnå sina säkerhetskrav. I detta blogginlägg går vi igenom hur hur vScope kan förenkla processen för ISO 27001-efterlevnad, eller compliance som det också kallas, och göra den mer hanterbar och effektiv.

Om ISO 27001

Innan vi går in på hur vScope kan stödja ditt arbete för ISO 27001-efterlevnad, låt oss kort gå igenom och förstå vad ISO 27001 är och varför det har så stor betydelse inom datasäkerhet.

Vad är ISO 27001?

ISO 27001 är ett ramverk för hantering av informationssäkerhet inom ett företag. Den består av en serie standarder och ”best-practices” utformade för att hjälpa organisationer att etablera, implementera, upprätthålla och kontinuerligt förbättra sina system för hantering av informationssäkerhet. Dessa standarder utvecklas och underhålls av Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) och Internationella elektrotekniska kommissionen (IEC).

Email summary of tracker cases

Varför är ISO 27001 viktigt?

ISO 27001 är viktigt av flera skäl:

 1. Globalt Godkännande: ISO 27001-standarderna är internationellt erkända och accepterade. De tillhandahåller ett gemensamt språk och förhållningssätt för organisationer över hela världen för att hantera informationssäkerhet effektivt.
 2. Datasäkerhet: I en era där dataläckage och cyberhot är vanliga, erbjuder ISO 27001 ett strukturerat tillvägagångssätt för att skydda känslig information. Det hjälper organisationer att skydda sina dataresurser från obehörig åtkomst, intrång och dataloss.
 3. Laglig och Regulatorisk Efterlevnad: Många branscher och reglerande organ kräver att organisationer följer specifika standarder för datasäkerhet. ISO 27001-efterlevnad påvisar att organisationen är engagerad i att uppfylla dessa lagliga och reglerande krav, vilket alltså kan vara förutsättningen för att ens få bedriva sin verksamhet.
 4. Kundförtroende: ISO 27001-efterlevnad kan öka förtroendet hos kunder, partners och intressenter. Det signalerar att organisationen tar datasäkerhet på allvar och har vidtagit åtgärder för att skydda känslig information.
 5. Riskhantering: Riskbedömning är central för ISO 27001-efterlevnad. Genom att identifiera sårbarheter, föråldrad programvara och felaktiga konfigurationer kan du prioritera och minska risker effektivt.
 6. Kontinuerlig Förbättring: ISO 27001 bidrar till en kultur av kontinuerlig förbättring inom informationssäkerhet. Organisationer uppmuntras att regelbundet granska och förbättra sina säkerhetsåtgärder för att anpassa sig till ständigt föränderliga hot.

I grund och botten är ISO 27001 mer än bara en uppsättning standarder; det är ett omfattande tillvägagångssätt för informationssäkerhet som hjälper organisationer att bygga en stark försvarslinje mot en dynamisk och ständigt föränderlig hotbild. Det är ett åtagande att skydda data, upprätthålla efterlevnad och bevara intressenters förtroende.

Gratis köpguide
GRATIS GUIDE

Köpguiden för den ultimata IT-inventeringsmjukvaran

Spana in vår köpguide om vad du behöver veta och ta ställning till innan du fattar ditt köpbeslut.

Hur vScope underlättar efterlevnad av ISO 27001

Nu när vi har en tydlig förståelse för ISO 27001 och dess betydelse, låt oss utforska hur vScope kan bidra och vara en värdefull tillgång efterlevnad av ramverket.

1. Hantering av IT-tillgångar och inventering

En av de grundläggande kraven för ISO 27001-efterlevnad är att hantera IT-tillgångar på ett effektivt sätt. vScope briljerar i denna del genom att automatiskt upptäcka och dokumentera alla IT-tillgångar i din organisation. Detta inkluderar servrar, arbetsstationer, nätverksenheter och programvaruapplikationer. Att upprätthålla en korrekt och aktuell inventering av tillgångar är avgörande för efterlevnaden, och vScope förenklar hela denna process.

💡 Tips: Med våra Data Ut-integrationer kopplar du enkelt din inventering till andra system, exempelvis ärendehantering. Läs mer

2. Åtkomstkontroll och behörigheter

ISO 27001 kräver robusta åtkomstkontroller. vScope ger detaljerad insikt i användares åtkomstbehörigheter och konfigurationer. Det hjälper dig att identifiera potentiella säkerhetsluckor genom att flagga obehörig åtkomst eller överdrivna behörigheter. Denna proaktiva metod säkerställer att åtkomstkontroll förblir en högprioriterad åtgärd i dina efterlevnadsinsatser.

Table of access and permissions in vScope

3. Säkerhetspolicys och kontroller

ISO 27001 kräver implementering av säkerhetspolicys och kontroller. vScope hjälper dig att dokumentera och följa dessa policys, vilket säkerställer att de konsekvent tillämpas över hela din IT-miljö. Du kan till exempel använda vScope för att identifiera avvikelser från etablerade säkerhetskontroller och vidta lämpliga åtgärder i tid. Det stärker dina förmågor att upprätthålla efterlevnad av ramverket.

ISO 27001 in vScope

4. Riskbedömning och hantering

Riskbedömning är central inom ISO 27001-efterlevnad. vScope:s omfattande rapporteringsfunktioner gör det möjligt för dig att bedöma och kvantifiera risker som är kopplade till dina IT-tillgångar. Genom att identifiera sårbarheter, föråldrad programvara och felaktiga konfigurationer kan du prioritera och hantera risker på ett effektivt sätt.

Vulnerability scanning in vScope

5. Incidenthantering och rapportering

Vid säkerhetsincidenter kräver ISO 27001 snabba och effektiva åtgärder. vScope erbjuder proaktiva larm och notifieringar för och ger dig möjligheten att tidigt upptäcka potentiella säkerhetsintrång så att du kan agera snabbare. vScope stödjer även felsökning och utvärdering av påverkan vid säkerhetsintrång i form av analys och dokumentation.

6. Dokumentation och revision (Audit)

ISO 27001-efterlevnad kräver noggrann dokumentation. vScope behåller omfattande revisionsloggar över alla ändringar som gjorts i din IT-miljö. Denna dokumentation är ovärderlig under revisioner och hjälper till att påvisa efterlevnad av ISO 27001-standarder, vilket förenklar revisionsprocessen.

ISO27000 change log in vScope

7. Kontinuerlig förbättring

ISO 27001 är inte en engångsprestation; det är ett kontinuerligt åtagande för informations-säkerhet. vScope:s förmåga till kontinuerlig inventering säkerställer att din IT-miljö förblir efterlevande över tid. Det hjälper dig att identifiera områden som behöver förbättras och genomföra korrigeringar proaktivt, vilket bibehåller stark efterlevnad.

En trygg framtid för din verksamhet

Att uppnå och upprätthålla ISO 27001-efterlevnad är en utmanande men avgörande uppgift för organisationer som värnar om datasäkerheten. Med vScope får du automatisk inventering av dina IT-resurser som förenklar och stärker din väg mot efterlevnad. Genom att effektivisera hanteringen av tillgångar, säkerställa strikta åtkomstkontroller, följa säkerhetspolicys, genomföra noggranna riskbedömningar, agera proaktivt vid incidenter, och bibehålla detaljerade revisionsloggar, är vScope ett perfekt stöd i din strävan efter att uppfylla ISO 27001-standards.

Genom att nyttja vScope:s mångsidiga funktioner får du självförtroende i att du kan nå och upprätthålla ISO 27001-efterlevnad på ett smidigt och effektivt sätt. Du stärker inte bara din hanteringen av informationssäkerhet, utan positionerar dig också som någon som vet hur organisationer ska arbeta med datasäkerhetsfrågor. Med vScope är dina mål för datasäkerhet inom räckhåll och ger en trygg framtid för din verksamhet.

Simon Larsson och vScope
VSCOPE USER MANAGEMENT AUDIT

Konkreta rekommendationer för ökad IT-säkerhet

Utvärdera vScope genom User Management Audit tillsammans med vScope Advisory under en Assisted Trial.

 • Fullständig kartläggning av ditt IT-landskap i 30 dagar.
 • Enkelt att anpassa efter just dina behov.
 • Konkreta rekommendationer och genomgång tillsammans med vår Advisory.
 • vScope’s inventering körs och driftas 100% i din IT-miljö.
PUBLICERAD

September 21, 2023

Profile Picture of Anton Berghult

Anton Berghult

Stars and review
vScope is a Great Place to Work

Vill du veta mer om hur vScope kan hjälpa dig att bygga en mer produktiv organisation?

vScope är grym inventering som används dagligen av företag för att underlätta samarbeten och förbättra kvalitén i leverans av IT. Med tillgång till aktuell information får alla roller och funktioner samma förutsättningar att göra ett bra jobb.

Dela dina uppgifter så hör vi av oss inom kort!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Låt oss hålla dig uppdaterad med nyheter och trender som hjälper dig bygga bättre samarbeten inom IT.


  Genom att prenumerera ger jag InfraSight Labs tillstånd att lagra och behandla min personliga data enligt Privacy Policy