Allt du behöver veta om IT Asset Management (ITAM)

Du har spenderat både tid och pengar på teknik till din organisation, men får du verkligen ut det mesta av dina IT-investeringar? Det är viktigt att samla in lagerdata och spåra tillgångens status under hela dess livscykel. Att samla information om dina tillgångar på en plats möjliggör bättre hantering av dina IT-tillgångar, men även förbättrad spårning av hårdvara, programvara och licenser.

Vad är en ”IT-asset”?

För att förstå IT asset management (ITAM) måste vi definiera vad en IT-tillgång är. Definitionen och detaljerna kan variera något beroende på vem du frågar, men vi har valt att dela in IT-tillgångar i tre kategorier:

 • Hårdvarutillgång

  Denna kategori består av all fysisk hårdvara såsom servrar, klienter, skrivare, nätverkskomponenter och mycket mer. Den subkategori av ITAM som hanterar hårdvarutillgångar (från upphandlingsskedet till att tillgången ska avverkas) kallas hardware asset management (HAM).

 • Programvarutillgångar

  Programvarutillgångar kan vara både traditionell on-preem eller molnbaserade tjänster och lösningar (SaaS). Den del av ITAM som samlar och hanterar alla programvarutillgångar kallas för software asset management (SAM).

 • Immateriella tillgångar

  Vissa immateriella IT-tillgångar och processer kan också kategoriseras inom ITAM. Användarkonton, säkerhetskopiering och serverkluster är alla exempel på tillgångar som inte passar in i de föregående kategorierna men som fortfarande är viktiga för organisationer att dokumentera.

Vad är IT Asset Management (ITAM)?

Hantering av IT-tillgångar (ITAM) är ett ramverk som involverar en uppsättning affärsprocesser och metoder som är direkt knutna till en organisations IT-infrastruktur och tillgångar. Vissa misstar ITAM som enbart processen för katalogisering, spårning och underhåll av en organisations IT-tillgångar. Faktum är att ITAM är mycket mer än så då det kombinerar ansvarsområden såsom ekonomi, inventering, avtal och risk för att få en helhetssyn på hanteringen av IT-tillgångarna under deras livscykel.

ITAM ses vanligtvis som en del av IT service management (ITSM) som inkluderar alla aktiviteter relaterade till design, planering, skapande, distribution och hantering av IT-tjänster.

Grundläggande processområden inom ITAM

International Association of Information Technology Asset Managers (IAITAM) erbjuder dokumentation om ITAM för att vägleda organisationer genom processen, se nedan.

The 12 key process areas of ITAM

Vilka är fördelarna med ITAM?

Ramverket för ITAM hjälper organisationer att få kontroll över sina komplexa IT-infrastrukturer. Investeringen kan generera stora avkastningar om den utförs på rätt sätt. ITAM kan hjälpa organisationer att minska sina kostnader genom att:

 • Minimera säkerhetsrisker, kryphål och sårbarheter kopplade till mjuk- och hårdvara. 

 • Minska närvaron av skugg-IT.

 • Förenkla tillämpningen av branschkrav och regler.

 • Få ökad effektivitet och produktivitet.

 • Minska kostnader relaterade till licensiering.

 • Möjliggöra för företag att minska kostnader kopplade till outnyttjade tillgångar.

Vad kan du förvänta dig av en ITAM-lösning?

För att uppnå dessa fördelar kan du behöva lite hjälp på vägen. Det finns en mängd leverantörer som erbjuder lösningar som kan göra ITAM lite mer hanterbar. Med en ITAM-programvara kan du samla inventeringen av maskinvaror, programvaror, tjänsteägare och platsinformation på ett ställe. ITAM täcker dock in många olika aspekter. Därför bör organisationer först identifiera sina behov och utmaningar innan de väljer vilken lösning som passar bäst. Nedan följer några av de vanligaste typerna av ITAM-lösningar:

 • Inventering

  Hjälper dig att hantera, spåra och dokumentera dina fysiska IT-tillgångar såsom servrar och klienter under hela deras livscykel. Traditionellt är dessa de vanligaste ITAM-lösningarna.

  Exempel: AssetCloud, Asset Panda, Sensolus, vScope

 • Programvaruhantering

  Hjälper dig att se och spåra dina programvarulicenser, användare, kontrakt och villkor vilket kan hjälpa dig att automatisera repetitiva uppgifter.

  Exempel: Cherwell, Snow, vScope

 • Allt-i-ett-lösningar

  Det finns också lösningar som kombinerar flera aspekter av ITAM i en. Dessa lösningar skapar insikter om vilka tillgångar du har, vad de används till och hur deras livscykel ser ut. Dessutom bör en allt i ett-lösning stödja både hårdvaru- och programvarutillgångar så att du kan få en omfattande översikt.

  Exempel: vScope, ManageEngine AssetExplorer, ServiceNow, SysAid, Device42.

Olika prissättningsmodeller 

Prissättningen för olika ITAM-lösningar beror mycket på utbudet av funktioner som erbjuds och den licensmodell som används. ITAM-lösningar erbjuds vanligtvis via en av följande tre licensmodeller: 

 • Betala efter användningsnivå

  Många leverantörer förstår att behoven skiljer sig åt mellan organisationer. Därför erbjuder många leverantörer olika paket beroende på vilka önskemål om funktionalitet som finns. Priserna kan därför variera från så lite som 250 kr/ månad upp till 30 000/ månad enligt Gartner.

 • Betala per tillgång

  Denna prismodell debiterar dig beroende på antalet tillgångar du vill dokumentera. Vad som räknas som en tillgång kan variera från en lösning till en annan. Vissa kan bara ta betalt för nätverksenheter med en IP-adress medan andra även kan inkludera licenser och databaser etc. Enligt Gartner kan priserna variera mellan 700 kr – 25 000 kr beroende på antalet tillgångar.

 • Betala per användare

  Kostnaden beror på antalet användare som kommer att använda programvaran. Ju fler användare, desto högre pris, men det finns ofta rabatter för företag som har många användare. Gartner uppskattar att priserna för dessa lösningar kan variera från 100 – 1000 kr per användare och månad.

Är du nyfiken på att lära dig mer om ITAM?

Vi hoppas att den här artikeln har lärt dig allt du vill veta om ITAM. Om du är intresserad av att lära dig mer om en omfattande allt-i-ett ITAM-lösning som inventerar dina IT-tillgångar och låter dig skapa värdefulla rapporter och tabeller på ett och samma ställe så är vScope rätt verktyg för dig. Du kan läsa mer om vår inventerings- och rapporteringslösning här eller kontakta oss direkt för en demo av vår produkt.

PUBLICERAD

10 Juni 2021

Anton Berghult 

Anton Berghult

vScope är Great Place to Work

Vill du veta mer om hur vScope kan hjälpa dig att bygga en mer produktiv organisation?

vScope är grym inventering som används dagligen av företag för att underlätta samarbeten och förbättra kvalitén i leverans av IT. Med tillgång till aktuell information får alla roller och funktioner samma förutsättningar att göra ett bra jobb.

Dela dina uppgifter så hör vi av oss inom kort!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Låt oss hålla dig uppdaterad med nyheter och trender som hjälper dig bygga bättre samarbeten inom IT.


  Genom att prenumerera ger jag InfraSight Labs tillstånd att lagra och behandla min personliga data enligt Privacy Policy