BLOGG

Tre vanliga utmaningar med IT Asset Management

IT asset management (ITAM) är ett otroligt effektivt sätt att hålla koll på sina IT-tillgångar- om det tillämpas på rätt sätt. I den här artikeln går vi igenom 3 vanliga utmaningar kopplade till IT asset management men även hur du kan åtgärda dem. Om du är osäker på vad ITAM innebär så har vi gjort en guide som enkelt förklarar allt du behöver veta om IT asset management.

Utmaning #1: Implementera ITAM i hela organisationen 

Många organisationer överväger bara ITAM när de har en kommande revision på intåg. Detta är ett tecken på att ITAM inte har implementerats ordentligt i organisationen. ITAM fungerar bäst när den tillämpas i hela organisationen eftersom det gör det enklare att hålla koll på uppgifterna istället för att släcka bränder. Ett tips är därför att utveckla en process för att förbereda dig för revisioner snarare än att bli förvånad när de inträffar.

Utmaning #2: Vem äger ITAM?

ITAM involverar många olika intressenter och överskrider både team och avdelningar. Tyvärr innebär det att ITAM ofta ses som någon annans problem. Detta kan leda till förvirring och att viktiga aktiviteter faller mellan stolarna.

För att uppnå en framgångsrik implementering av ITAM, försök att tydligt definiera och dokumentera alla intressenters ansvarsområden. Tilldela gärna någon som huvudansvarig för ITAM för att säkerställa ansvarsskyldighet.

Utmaning #3: Glöm inte att påvisa värdet av ITAM

Att demonstrera värdet av ITAM är en av de största utmaningarna för chefer. Ledningen kan ibland uppfatta ITAM som en rent administrativ funktion som inte påverkar IT-organisationens vinst eller verksamhet. Detta kan bero på en föråldrad syn på ITAM som kvarstår än idag. 

För att påvisa det ekonomiska värdet av ITAM kan du spåra alla utgifter och prestationer över en tidsperiod. Då kommer du kunna fånga de stora besparingarna och fördelarna med att implementera en ITAM-lösning. Se till att den insamlade informationen presenteras för ledningen och andra relevanta intressenter så att den inte görs förgäves. Att kunna ta bort så lite som 30 oanvända licenser till följd av din ITAM-lösning kan innebära betydande besparingar för verksamheten. 

PUBLICERAD

10 Juni 2021

Anton Berghult 

Anton Berghult

vScope är Great Place to Work

Vill du veta mer om hur vScope kan hjälpa dig att bygga en mer produktiv organisation?

vScope är grym inventering som används dagligen av företag för att underlätta samarbeten och förbättra kvalitén i leverans av IT. Med tillgång till aktuell information får alla roller och funktioner samma förutsättningar att göra ett bra jobb.

Dela dina uppgifter så hör vi av oss inom kort!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Låt oss hålla dig uppdaterad med nyheter och trender som hjälper dig bygga bättre samarbeten inom IT.


    Genom att prenumerera ger jag InfraSight Labs tillstånd att lagra och behandla min personliga data enligt Privacy Policy