Service Mapping Beginner’s Guide – SV2021-02-24T13:07:38+00:00

Beginner’s Guide to Service Mapping

Learn the basics of vScope Service Mapping
Get the Beginner’s guide by email

By subscribing I allow InfraSight Labs to store and process my personal data according to Privacy Policy.

Organisationer med outsourcad IT kan dra nytta av ett IT-verktyg

Organisationer med outsourcad IT får förbättrad IT-leverans med vScope Outsourcad IT, vad är det egentligen? Och behövs verkligen ytterligare ett verktyg när IT:n är outsourcad? Vi ger svar på de här frågorna och gräver djupare i varför ett gemensamt IT-verktyg kan gynna såväl organisationen som outsourcing-partnern. Begreppet outsourcing har en uppsjö av definitioner och förklaringar. Att redogöra för

Gemensam översikt över era IT assets skapar bättre leverans av IT

Gemensam översikt över era IT assets skapar bättre leverans av IT Oavsett hur er verksamhet organiserar era IT assets så har du med stor sannolikhet upplevt en liknande situation: Er IT-avdelning består av medarbetare med olika ansvarsområden. En är ansvarig för driften och en annan för supportärenden. Från ingenstans får du ett samtal från er webbansvarige som

IT-asset management ger dig bättre koll på din information

IT-asset management ger dig bättre koll på din information I takt med att organisationers informationsmängd ökar växer även behovet av att få bättre koll på den information som de ansvarar för. Organisationer som saknar en gemensam bild av leveransen av IT blir mer beroende av tekniskt kunniga medarbetare på IT-avdelningen för tillgång till viktig data. Viktiga insikter

Deloitte får ett holistiskt förhållningssätt till IT

DELOITTE Ett holistiskt förhållningssätt till IT vScope på Deloitte AB Automatiska rapporter Kontinuerliga hälsokontroller av IT Frigör tid från dokumentations- och rutinuppgifter BRANSCH Revision, Redovisning, Skatterådgivning, Konsultverksamhet, Finansiell rådgivning PRODUKTER vScope Inventory & Reporting vScope Billing & Chargeback Frigör

Hässleholms kommun skapar en gemensam överblick med hjälp av vScope

KUNDCASE / HÄSSLEHOLMS KOMMUN “Det ska aldrig finnas mer än en sanning om vår IT-infrastruktur” Hässleholms kommun skapar en gemensam överblick med hjälp av vScope Foto av Jonathan Petersson Genom att använda vScope kan Hässleholms kommuns IT-team förbättra samarbeten, lösa problem snabbare och leverera en mer kostnadseffektiv IT. Läs mer om

PostNord Strålfors skapar översikt över hela sitt IT-landskap

KUNDCASE / STRÅLFORS PostNord Strålfors skapar översikt över hela sitt IT-landskap I slutet av 2018 valde Postnord Strålfors att ta hjälp av vScope för att få en bättre överblick över sin IT-infrastruktur. En uppgift som inte är helt enkel i en stor och komplex IT-organisation. Viktor Sjöström, IT Infrastructure Delivery manager på PostNord Strålfors, berättar hur vScope

Kristinehamns kommun arbetar proaktivt med sin IT

Tillbaka till flöde KUNDCASE / KRISTINEHAMNS KOMMUN Kristinehamns kommun arbetar proaktivt med sin IT Tidsbrist, en rörig IT-miljö och att släcka bränder är vanligt förekommande skildringar när medarbetare inom IT delar med sig av sin vardag. Men det behöver inte vara så. Vi har varit i kontakt med Åsa Woolke, support-tekniker på Kristinehamns kommun, som berättar hur de

Why you should document services in service mapping

Why You Should Document Your IT Services in vScope As a service manager, how do you document your service delivery? Is your organization manually maintaining service related documents in Sharepoint or internal wikis? How do you ensure that the documentation is standardized, up-to-date and without inaccurate data? Non-existing IT service documentation Organizations often lack an understanding of how