BLOGG

Vad är IT-rapportering egentligen?

Inom IT-branschen slänger vi oss ofta med olika termer och buzzwords, men det är sällan vi stannar upp och förklarar vad vi verkligen menar. I den här artikeln delar vi med oss av vår syn på IT-rapportering och på vilka sätt IT-rapportering kan förbättra och förenkla arbetet på din IT-avdelning.

Vad är IT-rapportering?

Först och främst, vad är IT-rapportering egentligen? Enkelt förklarat så innehåller en IT-rapport information som berör organisationens IT. Det kan gälla allt ifrån information om den historiska utvecklingen av organisationens IT assets eller förändringar i licensnivåer. IT-rapportering handlar om att skapa en process för informationsspridning från IT-avdelningen till resten av verksamheten, men även mellan intressenter inom IT-organisationen.

Exempel på IT-rapport

Ett exempel på IT-rapport från https://www.idera.com/

Varför behövs IT-rapportering?

För att skapa en fungerande verksamhet behöver olika funktioner insyn i varandras arbete för att arbetet ska flyta på. Det beror på att avdelningarna är beroende av information från varandra för att kunna genomföra sitt arbete. Exempelvis är HR-avdelningen beroende av ekonomiavdelningen när det kommer till att planera budget, men det finns oändligt många andra exempel på beroendeförhållanden inom organisationer.

Ett vanligt hjälpmedel för att sprida intern information är att förlita sig på rapportering. En rapport är egentligen bara ett sätt att rama in och paketera information så att den kan skapa värde för mottagaren. En rapport är ofta skriftlig och innehåller information som person eller avdelning A behöver dela med person eller avdelning B för att de ska kunna göra sitt jobb lite bättre. Kort och gott: informationsspridning.

IT-rapporteringen behöver förenklas

När det kommer till IT-rapportering krånglar många organisationer till det helt i onödan. IT ses ofta som en komplex fråga som enbart kan skötas av tekniskt kunniga medarbetare på IT-avdelningen. När en intressent behöver tillgång till information om IT behöver de därför fråga IT-kunniga personer om hjälp för att hämta ut informationen. Det stör arbetsflödet för IT-tekniker som behöver pausa sitt arbete samtidigt som den som begär ut informationen behöver vänta onödigt länge.

Hur skapar jag effektivare IT-rapportering?

Steg nummer ett för att komma igång med effektiv IT-rapportering är att samla all IT-information (ja, all!) på ett och samma ställe. Varför då tänker du? Jo, att samla informationen på en plattform gör den enklare att snabbt hitta och sammanställa så att du slipper spendera tid på att avgöra i vilket system du ska börja leta eller vilken person du ska fråga.

Rapport i vScope

Som tur är finns verktyg som smidigt sköter inventeringen och rapporteringen av er IT. vScope är ett verktyg för IT-rapportering som varje dag hjälper massor av IT-avdelningar att samla och dela med sig av sin information.

Med vScope kan du schemalägga delningen av rapporter, skapa visuella dashboards och sammanställa listor och tabeller över information som du behöver i din vardag.

PUBLICERAD

15 februari 2023

vScope är Great Place to Work