KLASSA och IT-inventering: För en tryggare hantering av samhällsviktig information

Säkerhet och integritet i hanteringen av information och IT-system är av yttersta vikt inom den svenska samhällsviktiga sektorn. För att säkerställa hög informationssäkerhet och effektivisera processer har KLASSA blivit en standard som används över hela landet. Men vad är KLASSA, varför är det viktigt, och hur kan vScope hjälpa organisationer att säkerställa en tryggare hantering av samhällsviktig information?

Vad är KLASSA?

KLASSA är ett omfattande ramverk som hjälper offentliga organisationer att hantera och säkerställa informationssäkerheten inom den samhällsviktiga sektorn. Genom att använda KLASSA i kombination med verktyg som vScope kan organisationer säkerställa en tryggare och mer ansvarsfull hantering av information, inklusive säkerhetsskyddsklassificerade objekt och uppfylla ISO 27001-standards krav för informationssäkerhet. Detta bidrar till ökad säkerhet, förtroende och effektivitet inom den offentliga sektorn (Läs mer: SKR.se).

Varför är KLASSA viktigt?

KLASSA är viktigt eftersom det ger en strukturerad och standardiserad ram för att hantera informations- och IT-säkerhet. Det hjälper organisationer att inte bara uppfylla kraven i standarderna SS-ISO/IEC 27001:2017 och SS-ISO/IEC 27002:2017 utan också att förstå hur dessa krav påverkar deras verksamhet. Det ger organisationer möjlighet att säkerställa att deras IT-miljö är robust, säker och överensstämmer med regelverk och lagar som Dataskyddsförordningen (GDPR), Patientdatalagen (PDL), och andra relevanta föreskrifter.

KLASSA har en avgörande betydelse för offentliga organisationer av flera skäl:

  1. Datasäkerhet och Förtroende: KLASSA hjälper organisationer att identifiera och skydda de mest kritiska delarna av sin information och sina IT-system. Detta ökar datasäkerheten och därmedförtroendet hos medborgare och intressenter.
  2. Regelöverensstämmelse: KLASSA hjälper organisationer att följa lagar och regler som rör datasäkerhet och hantering av samhällsviktig information. Det inkluderar kopplingar till ISO 27001 som fastställer standarder för informationssäkerhet.
  3. Effektiv Resursanvändning: Genom att klassificera information och system kan organisationer använda sina resurser mer effektivt genom att fokusera sina säkerhetsåtgärder på de mest kritiska områdena.

 

Gratis köpguide
GRATIS GUIDE

Köpguide för den ultimata IT-inventeringsmjukvaran

Få hjälp i ditt köpbeslut med konkreta tips och checklistor.

Viktiga termer och koncept i KLASSA:

Här är några viktiga begrepp och aktiviteter som är relevanta för informationsklassning inom KLASSA:

ÄR- och SKA-krav: Dessa är centrala i att definiera och förstå säkerhetskraven. ÄR-krav beskriver den önskade nuläget medan SKA-krav används som krav för framtida upphandlingar.

Lagrum: KLASSA tar hänsyn till lagar och föreskrifter som påverkar informations- och IT-säkerheten och hjälper organisationer att hantera kraven från dessa lagar effektivt.

Kompletterande krav: Utöver grundläggande krav kan organisationer behöva hantera specifika krav från lagar som GDPR, PDL och NIS-lagen. KLASSA ger möjlighet att inkludera dessa krav och säkerställa att de efterlevs.

Klassificering: Processen att bedöma och kategorisera information och IT-system baserat på deras betydelse och kritikalitet för samhällsviktig verksamhet. Detta inkluderar användningen av klassningsmatrisen för att fastställa skyddsnivåer. Klassningsmatrisen består i sin tur av följande tre aspekter:

  1. Konfidentialitet: egenskapen att information inte tillgängliggörs eller avslöjas för obehöriga individer, objekt eller processer.
  2. Riktighet: egenskapen att vara korrekt eller fullständig.
  3. Tillgänglighet: egenskapen att vara åtkomlig och användbar på begäran av ett behörigt objekt.

Snapshot of a service card in in vScope CMDB

Hur kan vScope och IT-inventering hjälpa?

För att effektivt implementera KLASSA-riktlinjer och säkerställa en tryggare hantering av information inom den samhällsviktiga sektorn är det viktigt att använda lämpliga verktyg. Här kommer vScope in i bilden. vScope är en mångsidig lösning för hantering och inventering av IT-tillgångar, och hjälper organisationer att säkerställa att komponenterna efterlever den handlingsplan som avses enligt KLASSA.

1. Klassificera IT-tillgångar

vScope hjälper organisationer att identifiera och klassificera sina IT-tillgångar baserat på deras betydelse och kritikalitet. Det är enkelt att djupdyka från ett övergripande perspektiv, såsom tjänsteleverans, till en detaljerad bild av IT-resurser såsom servrar, backup eller användarkonton. Detta underlättar processen att säkerställa att KLASSA-riktlinjer efterlevs.

2. Risk- och Kvalitétsanalys

vScope möjliggör en kontinuerlig inventering och insyn i IT-miljön och hjälper till att identifiera risker eller avvikelser från riktlinjer. Det bidrar till att organisationer snabbare kan åtgärda brister och säkerställa kvalité enligt KLASSA.

3. Åtkomstkontroll

Genom att få en klar översikt över IT-tillgångar och deras status kan organisationer effektivt implementera åtgärder för åtkomstkontroll för att skydda kritiskt klassad information.

4. Dokumentation och rapportering

vScope genererar detaljerad dokumentation och rapporter om IT-miljön, vilket underlättar för organisationer att följa KLASSA-riktlinjer och rapportera om sin informationssäkerhet.

Datasäkerhet och informationshantering inom räckhåll

Genom att kombinera KLASSA och vScope kan offentliga organisationer säkerställa en tryggare och mer ansvarsfull hantering av information inom den samhällsviktiga sektorn. Detta bidrar till ökad säkerhet, förtroende och effektivitet inom den offentliga sektorn och stödjer efterlevnaden av krav för informationssäkerhet. Med vScope är målen för datasäkerhet och informationshantering inom räckhåll.

Läs mer:

PUBLICERAD 22 September 2023
Anton Berghult 

Anton Berghult

Capterra Review
vScope är Great Place to Work

Vill du veta mer om hur vScope kan hjälpa dig att bygga en mer produktiv organisation?

vScope är grym inventering som används dagligen av företag för att underlätta samarbeten och förbättra kvalitén i leverans av IT. Med tillgång till aktuell information får alla roller och funktioner samma förutsättningar att göra ett bra jobb.

Dela dina uppgifter så hör vi av oss inom kort!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Låt oss hålla dig uppdaterad med nyheter och trender som hjälper dig bygga bättre samarbeten inom IT.


    Genom att prenumerera ger jag InfraSight Labs tillstånd att lagra och behandla min personliga data enligt Privacy Policy