Hur påverkas IT-avdelningar av digitaliseringen?

Om du arbetar på en IT-avdelning känner du säkert igen samtalen om att “organisationen måste digitaliseras för att hänga med i utvecklingen”. Med stor sannolikhet har frågan dessutom landat på ert bord. I den här artikeln går vi igenom hur IT-avdelningar påverkas av digitaliseringen och vad ni kan göra för att minska belastningen på medarbetarna och samtidigt få jobbet gjort.

Digitalisering- vad är det?

Digitalisering har (som många andra begrepp i IT-branschen) olika betydelse för olika personer. För många innebär digitalisering att omvandla manuell information till digital, men det kan även ha en större innebörd än så. På senare år har digitalisering syftat till övergripande verksamhetsförändringar som anpassar organisationen för en ny, digital omvärld.

Varför digitalisering?

Anledningen till att organisationer väljer att digitalisera är egentligen ganska självklar. Det handlar om att bättre tillvarata resurser och effektivisera verksamheten, men även att ligga steget före konkurrenter. De flesta organisationer som vill framtidssäkra sin verksamhet har ämnet på agendan. En studie från IDG visar att digitalisering har fått ännu högre prioritet till följd av coronapandemin. Det tros bero på att digital information är enklare att tillgängliggöra för team som jobbar på distans vilket förenklar arbetsflödet.

Varför har digitaliseringen landat på IT-avdelningens bord?

Vilken avdelning besitter kompetens inom informationslagring, informationssystem och annat som har med digital kunskap att göra? IT-avdelningen, såklart. Trots att många IT-avdelningar har större digital kompetens än andra organisatoriska funktioner så kvarstår faktum att ämnet är komplext. Det innebär att många IT-avdelningar inte besitter den kompetens som krävs för att förändringen mot en digital organisation ska bli friktionsfri. En enkätstudie från CIO Sweden visar att IT-avdelningar som får ta hand om verksamhetens digitalisering kan behöva kompetensutveckla för att få rätt verktyg att leda organisationen genom en omfattande digitaliseringsprocess. 

När IT-avdelningen får utökat ansvar kan man tänka sig att ordinarie arbetsuppgifter, såsom IT-drift och support, får minskad prioritet. Så är oftast inte fallet. Studien från CIO Sweden visar att IT-avdelningar i genomsnitt spenderar 33 % av sitt arbete åt utveckling och innovation medan resterande 67 % läggs på drift och förvaltning. Det innebär att de flesta IT-avdelningar som driver digitaliseringen även behöver arbeta med sina ordinarie arbetsuppgifter parallellt. Detta leder till hög arbetsbelastning och stressade medarbetare.

Vad kan IT-avdelningen göra åt den ökade arbetsbelastningen?

När uppgifterna blir fler måste man se till att arbetstiden räcker till. Oftast handlar det inte om att jobba mer, utan om att jobba smartare. Ett effektivt steg är att automatisera uppgifter som tar onödigt lång tid att lösa manuellt. Det kan vara att hämta ut data från olika datakällor, hålla koll på licensnivåer och bistå ekonomiavdelningen med fakturaunderlag. 

Allt det (och lite till) får du med vScope. vScope är ett verktyg för IT-rapportering som inventerar information och samlar den på ett ställe. I verktyget kan du enkelt skapa automatiska rapporter, listor och tabeller som du kan dela med intressenter runtom i organisationen. 

Med all tid som sparas på att automatisera inventering och rapportering av er IT kan ni nu lägga på att digitalisera organisationen och rusta den inför framtiden. 

Hör av dig till oss om du vill veta mer om effektivisering och automatisk datahantering. 

Om vScope

vScope är ett verktyg för IT-rapportering som med sitt lättanvända gränssnitt hjälper IT-avdelningar att visualisera sin IT och förbättra samarbetet. Kontakta oss för mer information om hur du skapar effektiva IT-team (och hur vScope kan hjälpa till!)

Boka demo