Fem samtal som varje IT-team bör ha

Teamarbete. Det här ämnet verkar väcka känslor hos de allra flesta och vissa är mer positiva än andra. Oavsett inställning så behöver majoriteten av oss arbeta i team någon gång under våra yrkesliv. Så låt oss göra det bästa av det! Ett första steg är att reflektera över hur ni kan uppnå de bästa resultaten medan ni säkerställer en trivsam arbetsmiljö. Att ha en öppen och uppriktig kommunikation med ditt team kan hjälpa dig att övervinna motstånd som ni stöter på längs vägen. Låt oss därför kika närmare på fem samtal som varje framgångsrikt team behöver ha:

1. Vilka är vi?

Ett team är inte en enhetlig massa utan består av unika individer. Därför måste du lära känna alla medlemmar i ditt team för att skapa bra förutsättningar för lagarbete.

Vilka är de? Vad har de för erfarenheter? Vilka är deras förväntningar? Hur föredrar de att arbeta? Vad har de för drivkrafter? För att få en känsla av vilka du arbetar med är det viktigt att lära känna varandra innan ni djupdyker i era respektive arbetsuppgifter. Planera en kick-off (virtuell eller fysisk) och lär känna varandra!

2. Varför är vi här?

Ibland skapas team med ett tydligt mål och deadline. Andra gånger bildas team för att arbeta med diverse uppgifter under obestämd tid. Oavsett bör team ha någon form av morot som motiverar sina medlemmar att arbeta mot samma mål. 

Hur du bestämmer dig för att motivera dina teammedlemmar är upp till dig. En beprövad metod är att sätta upp gemensamma mål där varje lagmedlem känner ansvar för att uppnå sin del av de gemensamma målen. Enligt Harvard Business Review har mål och nyckelresultat (OKR) som fokuserar på vad teamet åstadkommer tillsammans visat sig vara effektiva.

3. Hur föredrar vi att kommunicera?

Det finns lika många kommunikationsstilar som det finns människor. En artikel av Forbes belyser att det finns fyra huvudtyper av kommunikationsstilar: analytisk, intuitiv, funktionell och personlig. En person med analytisk kommunikationsstil gillar data och siffror, den intuitiva stilen fokuserar på det större perspektivet, den funktionella typen intresserar sig för detaljerna och den personliga kommunikatören värderar samhörighet och känslor.

Inledningsvis bör du lära känna dina teammedlemmars kommunikationsstilar. Det kan du göra genom att presentera exempelvis detta ramverk och be de reflektera över vilken stil de känner igen sig i. Om ni diskuterar detta tillsammans kommer det också att göra det lättare för alla att förstå hur och varför en teammedlem kommunicerar som den gör. Det gör det lättare att hantera potentiella meningsskiljaktigheter eftersom ni snabbt kan identifiera om grundorsaken är kommunikationsskillnader. 

4. Hur hanterar vi meningsskiljaktigheter?

Där det finns grupper av människor som arbetar tillsammans kommer det också att finnas oenigheter. Att ta itu med hur man bråkar på bästa sätt kan först verka skrämmande, men ofta skapar det ett sunt klimat där medlemmarna kan uppskatta skillnader och vädra sina åsikter på ett konstruktivt sätt. Men hur gör man det?

En lösning som lyfts fram av forskare inom management är att fokusera på sakfrågan och inte personen. De upptäckte att ju mer data som finns att tillgå, desto bättre. Det beror på att medlemmarna är välinformerade och därmed mer benägna att fokusera på problemet snarare än spekulationer och åsikter.

Detta kan dock ge upphov till ett nytt problem: osorterad och kaotisk data som kan skapa förvirring. För att informationen ska vara till hjälp måste den presenteras på ett sätt som är enkelt för mottagaren att ta till sig. Detta kan uppnås genom att använda verktyg som underlättar informationsdelning. För IT-team specifikt kan ett IT asset management-verktyg som samlar all information på ett ställe och gör den delbar med kollegor i realtid hjälpa till att undvika onödiga missförstånd.

5. Kom överens om gemensamma regler

Om teammedlemmarna är delaktiga i att ta fram regler är det mer troligt att de efterföljs. Ha diskussioner om vilka typer av beteenden som accepteras och inte i ditt team. Är det till exempel okej att vara försenad med fem minuter? Om ja, hur ska vi kommunicera att vi är sena? Ska vi informera chefen eller hela teamet? Är fem minuter okej men inte femton minuter? Vilka är konsekvenserna om en teammedlem är sen? Är det acceptabelt vid ett tillfälle men inte vid upprepade tillfällen?

Som du märker finns det många om och men som kan tas i beaktande i en ganska enkel (och vanlig) situation. Det är därför bra att ta den här diskussionen samtidigt som teamet sätts ihop snarare än när problem uppstår. 

Jag tror att vi alla kan vara överens om en sak: ​​lagarbete är inte lätt. Men att ha dessa samtal kan göra dig bättre rustad att bemöta obekväma situationer när de väl dyker upp. Vissa vanliga missöden och missförstånd kan helt undvikas om du använder rätt samarbetsverktyg, så se till att utrusta ditt team med det bästa på marknaden. Lycka till!

Vill du veta mer om hur vScope kan hjälpa dig att bygga en mer produktiv organisation?

vScope är grym inventering som används dagligen av företag för att underlätta samarbeten och förbättra kvalitén i leverans av IT. Med tillgång till aktuell information får alla roller och funktioner samma förutsättningar att göra ett bra jobb.

Dela dina uppgifter så hör vi av oss inom kort!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Låt oss hålla dig uppdaterad med nyheter och trender som hjälper dig bygga bättre samarbeten inom IT.


    Genom att prenumerera ger jag InfraSight Labs tillstånd att lagra och behandla min personliga data enligt Privacy Policy