3 tips för att sänka dina IT-kostnader

I takt med att IT blir en alltmer integrerad del av organisationers verksamhet ökar även IT-kostnaderna. Många börjar därför se över sina IT-kostnader för att se om något går att plockas bort. Här presenterar vi 3 steg för att sänka era IT-kostnader!

Steg #1: Kartlägg er IT-miljö 

Organisationers IT-miljöer omfattar bland annat mjukvara, hårdvara, licenser, servrar och användarkonton. Innan ni kan sänka era kostnader måste ni veta exakt vilka komponenter som er IT-miljö består av. I större organisationer finns separata avdelningar som tar hand om olika delar av IT-infrastrukturen. Mindre bolag har däremot en eller ett par personer som är ansvariga för hela IT-miljön. Oavsett hur ni fördelar ansvaret så är sannolikheten stor att ni inte har total insikt i och kontroll över alla förändringar som sker i er IT. 

Första steget för att kunna sänka era IT-kostnader är därför att noggrant inventera och kartlägga er IT-miljö så att ni vet exakt vilka komponenter som den består utav. Här kan ni även ta reda på vilka delar som är kostnadsbärare.

Steg #2: Identifiera beroendeförhållanden

IT-miljöns komponenter existerar inte i ett vakuum. Tvärtom är de flesta delarna av er IT beroende av varandra. Ni kan identifiera beroendeförhållanden genom att ställa frågor så som: Vad händer om vi tar bort den här servern ur vår produktionsmiljö? och Vad är konsekvenserna av att slå ihop de här två databaserna? 

Att undersöka beroendeförhållanden gör det enklare att fatta beslut om vilka komponenter som inte längre bidrar. Genom att förstå konsekvenserna av era handlingar kan ni fatta mer genomtänkta beslut.

Steg #3: Börja optimera och sänk era kostnader!

Nu när ni vet vad ni jobbar med och hur olika komponenter relaterar till varandra kan ni börja prioritera och optimera. När ni känner till alla komponenter som ingår i er IT-miljö kan ni även få inblick i exempelvis vilka användarkonton som inte längre används men som fortfarande har licenser tilldelade till sig. Andra vanliga situationer är att upptäcka databaser som aldrig har används och fysiska servrar som bara står och samlar damm. 

Att hitta ett sätt att effektivt integrera och automatisera de här tre stegen kan verka svårt. Det positiva är att det finns effektiva verktyg som kan hjälpa er på traven! vScope hjälper er att automatiskt kartlägga och effektivisera er IT-miljö på bara några minuter så att ni bara behöver betala för det som faktiskt används. I vScope kan ni även skräddarsy rapporter och analyser av er data och ta del av förbättringsförslag som gör er IT-organisation bättre rustad för framtiden.