Utvärdera vScope

Prova vScope i er miljö. Upplev skillnaden och få reda på hur vScope kan hjälpa ditt företag.
  • 30 dagar obegränsad användning.

  • Workshops med konkreta exempel från er IT-miljö..

  • Insikter och rapporter med bestående värde.

  • Personlig vägledning och support från vårt Customer Success-team

  • Guidad installation och konfiguration

Så här går det till

Tillsammans säkerställer vi att du får ut maximalt värde av vScope. Vi är med under hela resan.
vScope Kundportal - Installationsanvisningar
1. Installation (30-60 minuter)

Tillsammans med en produktexpert sätter vi upp vScope i din miljö anpassat efter dina behov.

vScope underlättar samarbetet på IT-avdelningen
2. Workshops

Under workshops utforskar vi din organisations värden av att använda vScope.

vScope - En automatisk konfigurationsdatabas för din tjänsteleverans.
3. Uppföljning

Vi utvärderar hela processen löpande och gör anpassningar utifrån dina önskemål där det behövs.

Boka demo