En gemensam vy oavsett roll

Samma information, samtidigt från olika perspektiv.

Vem är du?

BESKRIVNING
 • Du har ett övergripande ansvar att er IT fungerar som den ska.
 • Det är inte lätt att överblicka den IT du ansvarar för vilket gör det svårare att ta bra beslut.
 • Information måste ofta beställas från personer med mer teknisk kompetens i teamet.
 • Dokumentation finns utspritt, i olika system och inte sällan i Excel- och Word-filer – men det är egentligen ingen som underhåller den.
 • Delegering och prioritering av uppgifter hos teamet är svårt eftersom du saknar insyn och ibland kunskap i det som behövs göras.
 • Du sitter i kläm mellan teknik och verksamhet och måste göra båda sidor nöjda.
DÄRFÖR VSCOPE
 • vScope sätter dig i förarsätet för den IT du ansvarar för.
 • Full förståelse och en helhetsbild av din IT:s olika komponenter utan att själv behöva förlita sig på manuella listor och tabeller.
 • Du plockar själv fram information när du behöver den och anpassa den efter dina behov.
 • Minskat beroende till andra personer och får snabbt den insyn du behöver, när du behöver den.
 • Bli bättre på att prioritera och planera arbetsuppgifter.
BESKRIVNING
 • Du sitter längre från tekniken och är beroende av andra för att få överblick av de IT-tjänster du ansvarar för.
 • Du har inte tillgång till några system eller verktyg för att hämta uppdaterad information.
 • Du sköter systemdokumentation i Excel eller en manuell inventarieförteckning. Det stjäl tid och informationen också ofta inaktuell.
 • Du är beroende av ett driftsteam för att få tillgång till korrekt information. Det gör att processer blir ineffektiva och att du måste vänta.
DÄRFÖR VSCOPE
 • Få en tjänstekatalog som automatiskt sammanställer systemdokumentation, beroenden och förändringar.
 • Ständigt uppdaterad information gör dig mer självständig och mindre beroende av andra för att tillgå den information du behöver.
 • Med all information samlad i ett enhetligt tjänstekort får du snabbt en överblick som du delar med de som behöver den.
BESKRIVNING
 • Du sitter långt från tekniken och är ansvarig för budget, strategi och organisation kopplat till IT. Trots det finns det många hinder som relaterar till tekniska begränsningar.
 • Du saknar insyn och förståelse i hur er IT fungerar men har full koll på vad som förväntas levereras – och till vilket pris. Det är svårt att hantera något man inte kan se.
 • För att kunna kommunicera hur er IT ser ut till övriga organisationen behöver du beställa underlag och detaljer från någon/några närmare tekniken. Det tar tid, blir ofta fel och gör dig beroende av andra.
 • Du får ofta själv sammanställa och standardisera underlaget så att det går att presentera visuellt i exempelvis PowerBI. Det stjäl tid från viktigare arbetsuppgifter.
DÄRFÖR VSCOPE
 • vScope ger dig en unik översikt av era system och tjänster i en och samma vy.
 • Med uppdaterat underlag kan du snabbt och enkelt få fram kostnadsrapporter, förändringar och listor om hur din IT faktiskt ser ut.
 • Integrera vScope mot PowerBi för att visualisera data och rapporter
 • Ger dig som IT-chef/CIO tillbaka överblicken och kontrollen att leverera kostnadseffektiv IT till verksamheten.
BESKRIVNING
 • Du jobbar på uppdrag av driftansvarig. Arbetet är praktiskt och operativt för att se till att allt är i sin ordning.
 • Du har tillgång till system och tekniska verktyg men behöver hoppa mellan dem för att förstå helheten. Onödigt komplext!
 • Inte sällan krävs scripting för att du kunna ta fram en rapport. För att få ihop scripten måste du dock ofta googla och lägga samman flera olika resultat. Tidsödande för de som behärskar det, och hämmande för de personer som inte gör det.
 • Du blir ibland störd i ditt jobb för att plocka fram listor och underlag till någon annan. Det gör det svårt för dig att fokusera och att jobba effektivt.
DÄRFÖR VSCOPE
 • Med vScope samlar du information från flera olika system och verktyg på ett ställe. Det gör att du inte längre behöver hoppa mellan verktyg och gör att du kan bli mer produktiv.
 • Slipp uppdatera rapporter åt andra. Ersätt Excel-ark och manuella listor med underlag som automatiskt uppdaterar sig och som alla kan tillgå själva.
 • Låt vScope scripta och sammanställa information åt dig. Tiden kan du istället lägga på förädling av rapporter. Det sparar dig massor av tid och hjälper dig och dina kollegor bli mer produktiva.

Kom igång

Låt oss berätta mer om hur du kan använda vScope under en demo.
Boka demo