Organisationer med outsourcad IT får förbättrad IT-leverans med vScope

Outsourcad IT, vad är det egentligen? Och behövs verkligen ytterligare ett verktyg när IT:n är outsourcad? Vi ger svar på de här frågorna och gräver djupare i varför ett gemensamt IT-verktyg kan gynna såväl organisationen som outsourcing-partnern.

Begreppet outsourcing har en uppsjö av definitioner och förklaringar. Att redogöra för samtliga hade inneburit en artikel som hade varit både lång och svårbegriplig. Därför nöjer vi oss med att sammanfatta IT outsourcing med att du som organisation på ett eller annat sätt får hjälp med din IT, oavsett om det gäller hela eller delar av skötseln.

Du som har valt att outsourca din IT kanske tänker “Skönt! Nu slipper jag tänka på IT och låter någon annan sköta jobbet”. För att utmana det här tankesättet har vi pratat med Jonas Hallenbom, IT-chef på Svensk Markservice, som tar hjälp av både en outsourcing-partner och ett IT asset management-verktyg för att få koll på sin IT-drift och support. Tillsammans med Jonas presenterar vi tre anledningar till varför både beställare och outsourcing-partner kan gynnas av ett gemensamt verktyg för att underlätta samarbetet.

Jonas Hallenbom
Jonas HallenbomIT-chef

1. En gemensam informationskälla

Det kan verka frestande att släppa alla tankar på IT när beslutet har tagits att låta outsourca den. Men outsourcingen till trots består faktumet att det är din organisation som får ta den yttersta smällen om IT:n inte fungerar som den ska. Sedan Svensk Markservice tog hjälp av vScope upplever Jonas ett förbättrat samarbete med sin outsourcing-partner eftersom de nu har tillgång till information på ett ställe. Ett gemensamt IT-verktyg som ger dig tillgång till information och en inblick i din IT-miljö kan skapa en känsla av kontroll till organisationer som har outsourcat sin IT. Samtidigt slipper outsourcing-partnern tidskrävande förfrågningar på information som enkelt kan tas fram av beställaren. Win-win!

2. Tillgodose olika behov och perspektiv

Beställare och outsourcing-partners har ofta olika behov och perspektiv relaterade till IT. Med ett övergripande verktyg som hämtar information från hela IT-miljön, kan alla intressenter själva välja vilken information de vill ta del av och hur de vill få den paketerad. Exempelvis kan du som är intresserad av ett tjänsteperspektiv få informationen snyggt och prydligt presenterad i vScopes funktion Service Mapping så att du slipper navigera bland oändlig information. Som outsourcing-partner är du kanske mindre intresserad av tjänsteperspektivet men desto mer nyfiken på hur infrastrukturen har förändrats över tid. Rätt information till rätt person helt enkelt.

3. Minska IT-relaterade kostnader

IT-kostnader kan snabbt dra iväg om ingen drar i handbromsen. Med ett verktyg som automatiskt skapar överblick över hela IT-infrastrukturen kan både beställare och outsourcing-partner enkelt få en inblick i hur läget ser ut i realtid. Ni kan exempelvis se över antalet servrar som används för att få tillförlitliga underlag att fatta beslut på. Jonas berättar att de med hjälp av vScope enkelt kan se kostnadsfördelningar per enhet och användare. Det är relevant för såväl beställare som outsourcing-partner eftersom båda har som mål att skapa en effektiv leverans av IT som stödjer övriga verksamheten utan att kosta skjortan.

Har den här texten väckt tankar och funderingar? Vi hjälper dig! Om du har frågor relaterade till IT, outsourcing, samarbete och översikt så får du gärna kontakta oss så kan vi tillsammans hitta en lösning som passar er organisations behov.

Liknande artiklar

Om vScope

vScope är ett verktyg för IT-rapportering som med sitt lättanvända gränssnitt hjälper IT-avdelningar att visualisera sin IT och förbättra samarbetet. Kontakta oss för mer information om hur du skapar effektiva IT-team (och hur vScope kan hjälpa till!)

Boka demo
2021-03-23T15:38:28+00:00